Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prioriteiten werkprogramma 2021-2023 CEF Transport

Prioriteiten werkprogramma 2021-2023 CEF Transport

De CEF-verordening bepaalt dat 60% van het CEF-budget moet worden toegewezen aan projecten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Ook wordt er gestreefd naar synergiën tussen de drie verschillende CEF-sectoren.  

Voorts wordt een verdeling gehanteerd binnen het budget waarbij 60% voorzien is voor investeringen in harde infrastructuur en 40% wordt voorzien voor de realisatie van horizontale prioriteiten zoals innovatie, alternatieve brandstoffen, intelligente transportsystemen voor weg en binnenvaart, en digitalisering.  

Het CEF Transport werkprogramma 2021-2023 is de leidraad voor de verschillende prioriteiten de komende jaren.

Voor spoor- en luchtvaartprojecten vindt u informatie op de website van FOD Mobiliteit en Vervoer(opent in nieuw venster).