Gedaan met laden. U bevindt zich op: MIA in West-Vlaanderen

MIA in West-Vlaanderen

Na Limburg is ook in West-Vlaanderen MIA intussen gestart. Binnenkort zullen er op minstens 23 locaties MIA-werken in uitvoering of afgewerkt zijn.

Veilige fietsoversteekplaats aan het kruispunt in Meulebeke

Niet enkel worden onveilige punten aangepakt maar er wordt ook geleerd om dat sneller en beter te doen. Meulebeke gaf de aftrap voor West-Vlaanderen en intussen werd daar een veilige fietsoversteekplaats aan het kruispunt van de N399 met de Baronielaan gerealiseerd.

Proactief potentieel gevaarlijke punten detecteren

In Zonnebeke, Kortrijk en Roeselare is men momenteel bezig om via datatechnologie proactief potentieel gevaarlijke punten te detecteren. Potentiële gevaarlijke punten worden proactief in kaart gebracht en geanalyseerd. Het doel is het ontwikkelen van een methodologie en die dan ook verder uitrollen over heel Vlaanderen. Deze werf wordt in West-Vlaanderen ondersteund door het Data Science Team van het Departement Mobileit en Openbare Werken.

De eerste West-Vlaamse proeftuin is op het kruispunt van de Beselarestraat (N303) met de Oude Kortrijkstraat en de Dadizelestraat in Zonnebeke. Camera’s om de verkeerspatronen op het kruispunt te analyseren, onderzoeken of er zich verkeersonveilige situaties voordoen waar fietsers bij betrokken zijn. Kunnen fietsers veilig oversteken? Als zij oversteken, kunnen er dan verkeersonveilige situaties ontstaan met voetgangers of autobestuurders?

Geen snelheidscontrole

Voor de duidelijkheid: de camera’s op de Beselarestraat voeren geen nummerplaat- of snelheidscontrole uit. Ze verzamelen enkel data over de verkeerspatronen op het kruispunt. De verwerking van de camerabeelden tot verkeerspatronen gebeurt volgens de regelgeving persoonsgegevens.

Analyse van camerabeelden

Tot en met eind augustus 2022 zullen er beelden gemaakt worden op de Beselarestraat. Tegelijkertijd zal het Data Science Team van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken met de beelden aan de slag gaan. Zij onderzoeken welke patronen zich voordoen in de verkeersonveilige situaties met fietsers. Die informatie wordt gebruikt om de veiligheid aan het kruispunt te verbeteren.

Professionalisering van kleinere aannemers en wegenbouwers

Maar daar blijft het niet bij. MIA zet ook in West-Vlaanderen in op professionalisering van kleinere aannemers en wegenbouwers. Binnen het onderdeel van de circulaire wegenbouw experimenteert men met het gebruik van circulaire betonmengsels. Daarbij worden onder meer betonpuingranulaat en betonpuinbrekerzand, afbraakproducten van wegenwerken, gerecycleerd en opnieuw gebruikt. Ook wordt portlandklinker volledig vervangen door gemalen hoogovenslak (een restproduct van de metallurgie), wat de nodige uitstoot van CO2 gevoelig reduceert. De resultaten/ervaringen worden meegenomen in opleidingen. Indien de resultaten positief zijn, worden deze mengsels opgenomen in de volgende versie van het standaardbestek 250 van de wegenbouw zodat ze over heel Vlaanderen gebruikt zullen worden.