Gedaan met laden. U bevindt zich op: Subsidie voor een mobiliteitsproject van een vereniging

Subsidie voor een mobiliteitsproject van een vereniging

Elke vereniging die op particulier initiatief is opgericht in de vorm van een vzw of een stichting, kan een subsidie krijgen voor een project rond mobiliteit. De vereniging hoeft daarvoor niet als mobiliteitsvereniging of als koepel van mobiliteitsverenigingen erkend te zijn. De subsidieoproep is intussen afgesloten.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor een mobiliteitsproject, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn.

  • Het project moet verband houden met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit (het kan educatief, sensibiliserend of op actie of onderzoek gericht zijn) en moet bovendien:
   • de verkeersveiligheid verhogen
   • en/of het fietsen bevorderen
   • en/of milieuvriendelijk verkeer stimuleren
   • en/of gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen
   • en/of zorgen voor duurzaam woon-werkverkeer, woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer of recreatieverkeer.
  • Het project heeft een duurtijd van maximaal 18 maanden.
  • Het toepassingsgebied van het project moet hoofdzakelijk beperkt zijn tot het grondgebied van het Vlaamse Gewest
  • Infrastructuur wordt niet gesubsidieerd.

  Procedure

  U moet de aanvraag voor een projectsubsidie indienen uiterlijk op 30 september van het jaar dat voorafgaat aan de startdatum van het project.

  De subsidieoproep is afgesloten. U kunt momenteel geen subsidieaanvraag indienen.

  Bedrag

  • Bij de bepaling van het bedrag van de subsidie voor een mobiliteitsproject wordt rekening gehouden met de financiële middelen die via andere kanalen worden verkregen.
  • Het bedrag verschilt van project tot project en bedraagt maximaal 75% van de directe personeels- en werkingskosten van het project tot een bovengrens van 50.000 euro.

  Regelgeving