Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. ADR staat voor ‘L’Accord relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Dat ADR-verdrag is omgezet in een Europese richtlijn en is van toepassing op alle vervoer op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.