Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bevoegde instanties

Bevoegde instanties

Bekijk de bevoegde instanties voor ADR in de verschillende gewesten en voor de verschillende gevaarsklassen. 

Gewesten

Vlaams Gewest

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
E-mail: adr@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Waals Gewest

SPW Wallonië
DRIGM - ADR/ADN
15, Avenue Prince de Liège
5100 Namur
Tel: 081/33.66.60
Fax: 081/33.65.44
E-mail : adr.adn@spw.wallonie.be(opent in uw e-mail applicatie)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Tel.: 0800/94.001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels(opent in uw e-mail applicatie)

Gevaarsklassen

Radioactieven (klasse 7)

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Dienst invoer en vervoer
T 02 289 21 81
E-mail: transport@fanc.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Explosieven (klasse 1)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (Inspectie en certificaten) Centrale Dienst Springstoffen
T 02 277 83 90
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Andere

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid - team Infrastructuurwerken
T 025537764
E-mail: info@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)

  • Voor de reglementering RID en TPED, toelatingen RID met multimodaal karakter en de erkenning/opvolging van controle-instellingen:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid - Dienst Gevaarlijke Goederen
Sabine Vercruysse
T 02 277 39 04
E-mail: RID-TPED@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

  • Voor controles en inspecties, nationale afwijkingen, multimodale akkoorden, toelatingen transport RID en de opvolging van incidenten:

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
Caroline Bailleux
T 02 277 39 16
E-mail: caroline.bailleux@nsarail.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de zee (IMDG)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
T 02 277 34 74
E-mail: hazmat.mar@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Het vervoer van gevaarlijke goederen per luchtvracht (ICAO TI)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Remko Dardenne
T 02 277 43 67
E-mail: bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)