Alle goederenvervoer van meer dan 3,5 ton moet sinds 1 april 2016 kilometerheffing betalen. Voor bepaalde voertuigen kan een vrijstelling van de kilometerheffing aangevraagd worden.

Voertuigen die in aanmerking komen voor de vrijstelling

De vrijstelling kan aangevraagd worden voor voertuigen:

  • die uitsluitend gebruikt worden voor en door defensie, civiele bescherming, brandweer en politie en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
  • die speciaal en uitsluitend voor medische doeleinden zijn uitgerust en als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn
  • van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor landbouw, tuinbouw, visteelt of bosbouw.

Waar de vrijstelling aanvragen?

Het adres dat vermeld wordt op het inschrijvingsbewijs van het voertuig, bepaalt waar u de vrijstelling moet aanvragen.

Vanaf wanneer geldt de vrijstelling?

  • In het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt de vrijstelling pas nadat ze werd goedgekeurd
  • In Wallonië geldt de vrijstelling vanaf de aanvraag.

Waar geldt de verkregen vrijstelling?

Als een voertuig in een van de gewesten (Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Waals Gewest) een vrijstelling heeft gekregen, dan is het ook vrijgesteld in de andere gewesten.

Veelgestelde vragen