Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een vergunning aanvragen

Een vergunning aanvragen

Naast uw trajectaanvraag moet u ook een vergunning aanvragen voor de LZV’s waarmee u wilt rijden. U krijgt een vergunning voor het tussenvoertuig. Dat is het voertuig dat wordt getrokken door de vrachtwagen of trekker en zelf een aanhangwagen of oplegger trekt. Het tussenvoertuig heeft 2 koppelpunten: 1 vooraan en 1 achteraan.

Vraag uw vergunning aan

De vergunning voor het tussenvoertuig vraagt u aan door een e-mail te sturen naar het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via lzv@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Per mail vraagt u 1 vergunning aan. Voor 2 vergunningsaanvragen stuurt u 2 mails, voor 3 aanvragen 3 mails, … Verstuur uw mail vanaf het mailadres waarop u daarna gecontacteerd mag worden.

 • Stap 1

  Vul de onderwerpregel in

  Zet ‘Vergunning LZV <bedrijfsnaam> <nummerplaat tussenvoertuig>’ in de onderwerpregel van uw mail.

 • Stap 2

  Scan de documenten van uw voertuig in

  Scan het inschrijvingsbewijs, keuringsbewijs en gelijkvormigheidsattest van uw voertuig duidelijk in als pdf-bestand en geef ze de volgende benamingen:

  • inschrijvingsbewijs: nummerplaat_inschrijving.pdf
  • keuringsbewijs: nummerplaat_keuring.pdf
  • gelijkvormigheidsattest: nummerplaat_gva.pdf.

  Laat de spaties en koppeltekens van uw nummerplaat weg. Nummerplaat Q-ABC-123 wordt QABC123, AB-12-CD wordt AB12CD. Uw gelijkvormigheidsattest krijgt dan de naam QABC123_gva.pdf.

 • Stap 3

  Voeg tekst toe aan uw e-mail

  Gebruik de volgende tekst in uw mail en vervang de tekst tussen driehoekige haakjes door uw eigen gegevens.

  Geachte,

  Hierbij vraag ik een LZV-vergunning aan.

  Ik bevestig dat ik weet dat deze vergunning:

  • mij toelaat om aan het LZV-proefproject deel te nemen
  • mij verplicht om mij te houden aan de voorwaarden van het proefproject (voertuigen, routes, levering en bewaring van de gegevens van de ritten met een LZV).

  De Vlaamse overheid mag mij voor het LZV-proefproject contacteren via e-mail.

  Mijn gegevens

  • Bedrijfsnaam: <naam van uw bedrijf>
  • Dienst of persoon: <naam van de contactpersoon of -dienst>
  • Straat + nr + bus: <de straatnaam en het nummer van uw vestiging>
  • Postcode + gemeente: <de postcode en gemeente van uw vestiging>
  • Land: <het land waar uw vestiging zich bevindt>
  • Chassisnummer tussenvoertuig: <het chassisnummer van het voertuig>

  Als bijlage vindt u 3 documenten van het voertuig:

  1. Inschrijvingsbewijs: <naam inschrijvingsbewijs>
  2. Keuringsbewijs: <naam keuringsbewijs>
  3. Gelijkvormigheidsattest: <naam gelijkvormigheidsattest>
 • Stap 4

  Voeg bijlagen toe

  Voeg de 3 PDF-documenten als bijlage bij uw e-mail.

 • Stap 5

  Verstuur uw e-mail

Andere voertuigen

Een erkende technische dienst moet uw trekker of vrachtwagen en het 2de getrokken voertuig van uw LZV keuren. Die gaat na of ze voldoen aan alle voorwaarden voor LZV’s. De technische dienst stelt een rapport op waarvan ze zelf een kopie bijhoudt. De Vlaamse overheid kan dat rapport bij u en bij de technische dienst opvragen.

De technische dienst bezorgt u en de Vlaamse overheid ook een overzichtsblad met alle voertuigcombinaties waarmee u mag rijden.

Uw vergunning, het overzichtsblad en het volledige rapport moeten tijdens elke rit in uw LZV aanwezig zijn.

U kunt alle vergunningen en overzichtsbladen online raadplegen.(opent in nieuw venster)

Voorwaarden voor uw voertuig

Uw trekkers, vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens mogen:

 • maximaal 25,25 meter lang zijn
 • een draaicirkel tussen 6,50 en 14,50 meter hebben
 • uitgerust zijn met een werkend EBS- en ESC- of RSS-remsysteem
 • een remcircuit met remschijven of -trommels hebben
 • op elke as uitgerust zijn met een luchtgeveerde ophanging of een niet-luchtgeveerde ophanging die aan alle eisen van het technische reglement voertuigen voldoet.

Een erkende technische dienst test of de calculator en de modulator van het EBS-remsysteem meteen reageren en of de asgroepen snel genoeg reageren wanneer het rempedaal wordt ingeduwd.

Uw LZV moet ook voldoen aan de voorwaarden in het Ministerieel Besluit van 22 juni 2018:

 • De totale massa van uw LZV mag niet meer dan 5,5 keer de massa op de aangedreven assen bedragen. De massa per asgroep van 3 assen is – ongeacht de ophanging – beperkt tot de in het technische reglement opgegeven waarde voor mechanische ophanging. De formules in het technische reglement worden toegepast vanaf elke individuele as of eerste as van een asgroep naar elke achterliggende individuele as of het middelpunt van een asgroep. De som van de massa’s onder de assen van de middenasaanhangwagen die wordt getrokken door een andere middenasaanhangwagen mag niet groter zijn dan de som van de massa’s onder de assen van die trekkende middenasaanhangwagen.
 • Het extra koppelpunt op het tussenvoertuig is geïnstalleerd volgens het VN/ECE-reglement. Dat toont u aan met een testrapport uitgereikt door een erkende technische dienst of erkende fabrikant.
 • De stuurinrichting van het trekkende voertuig bevindt zich links in de cabine.
 • Het trekkende voertuig voldoet aan het recentste uitstootniveau dat de euronorm oplegt. Zodra een nieuwe euronorm wordt ingevoerd, mag u voertuigen met een lagere euronorm maximaal nog 3 jaar gebruiken.
 • Het trekkende voertuig kan de vooropgestelde lasten trekken en afremmen.
 • Het motorvermogen in kilowatt van het trekkende voertuig is minstens 5 keer zo groot als de massa van de sleep.
 • Alle voertuigen kunnen horizontaal en verticaal ten opzichte van elkaar verdraaien.
 • Elke as is uitgerust met een aslastmeter die de meting tot 100 kg nauwkeurig weergeeft. De meter moet in de cabine en aan de buitenkant van uw LZV kunnen worden gelezen.
 • Achteraan het voertuig hangt een waarschuwingsbord ‘LET OP EXTRA LANG’ in zwarte letters van 12 cm hoog.

Uw vergunning verlengen

 • Verleng uw vergunning door een mail te sturen naar lzv@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).
 • Zet ‘Verlengen vergunning <uw vergunningsnummer>’ in de onderwerpregel van uw mail.
 • Voeg een PDF van het keuringsbewijs van het tussenvoertuig toe. Geef het bestand de naam ‘nummerplaat_keuring.pdf’.

Het kan tot 3 weken duren om een vergunning te verlengen. Vraag uw nieuwe vergunning dus op tijd aan. Zo sluit ze aan op uw bestaande vergunning.

Erkende technische diensten

3 erkende technische diensten hebben de nodige kwalificaties: