Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar school met een beperking

Naar school met een beperking

Voor scholieren en studenten met een beperking bestaan er heel wat manieren om hen de kans te geven zo goed mogelijk te leren en te studeren.

Redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs

Kind in een rolstoel.
© Joris Casaer

Als redelijke aanpassingen nodig zijn voor een leerling, dan is het belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken in overleg met de verschillende actoren:

  • In het basis- en secundair onderwijs verwoorden de leerlingen of de ouders de ondersteuningsbehoefte bij de leerkracht of de schooldirectie. De school brengt de verschillende actoren samen: leerlingen, ouders, leerkrachten, medewerker van het CLB,… Samen bekijken ze welke aanpassingen kunnen voorzien worden om een antwoord te bieden.
  • Ook in het hoger onderwijs bestaan specifieke procedures voor het toekennen van redelijke aanpassingen. De aanpassingen worden aangevraagd bij het aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking en worden voor een semester of academiejaar vastgelegd.

Assistentie en begeleiding op school

Een vorm van redelijke aanpassingen in het gewoon en buitengewoon onderwijs zijn de Sticordi-maatregelen.

Sticordi-maatregelen zijn diverse maatregelen die kinderen en jongeren met een beperking ondersteuning bieden om leerachterstand te vermijden.

Sticordi is een letterwoord dat staat voor:

  • Stimuleren: bijvoorbeeld door leerlingen aan te moedigen
  • Compenseren: het gebruik van bepaalde (technische) hulpmiddelen toelaten (zoals een laptop met leessoftware)
  • Remediëren: individuele leerhulp aanbieden om zo leerachterstand te vermijden
  • Differentiëren: variatie aanbrengen in de leerstof en aanpak om te kunnen inspelen op individuele noden
  • Dispenseren: bepaalde onderdelen van het leerprogramma laten vallen en eventueel vervangen

Hulpmiddelen op school

Om les te kunnen volgen in het gewoon onderwijs biedt de Cel Speciale Onderwijsleermiddelen hulpmiddelen aan leerlingen of studenten met een beperking.

Als uw beperking erkend wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), dan kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden financieel tussenbeide komen bij de aanschaf van hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen zijn niet uitsluitend bedoeld om makkelijker les te kunnen volgen in het gewoon onderwijs. Het VAPH kan u financieren om hulpmiddelen aan te schaffen, die u ondersteuning bieden in het dagelijkse leven.

Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs richt zich op leerlingen met een fysieke of mentale beperking, en ook op leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en leerstoornissen.

Om toegang te krijgen tot het buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs is er een inschrijvingsverslag van het CLB nodig.

Van en naar school

Ook om u naar school te verplaatsen zijn er bepaalde tussenkomsten. Zo krijgen kinderen die een rolstoel gebruiken en zich geen 300 meter alleen te voet kunnen verplaatsen een tussenkomst van het VAPH(opent in nieuw venster). Deze tussenkomst kunt u gebruiken om het vervoer met eigen wagen of taxi naar school te betalen.

In het buitengewoon onderwijs wordt het leerlingenvervoer(opent in nieuw venster) georganiseerd door de school. Uw kind wordt opgehaald en terug thuis afgezet als het naar de dichtsbijzijnde school (van uw onderwijsnet en onderwijstype) gaat.

In het gewoon onderwijs is er geen sprake van collectief leerlingenvervoer.

U kunt wel een tussenkomst verkrijgen voor het vervoer met eigen wagen of taxi, indien uw kind rolstoelgebruiker is of heel beperkte mogelijkheden heeft om zich te voet te verplaatsen. Deze tussenkomst wordt door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) verleend. U vindt meer uitleg over de tegemoetkoming voor verplaatsingsonkosten(opent in nieuw venster) op de website van het VAPH.