Gedaan met laden. U bevindt zich op: Contractdierenarts - Taken en verantwoordelijkheden

Contractdierenarts - Taken en verantwoordelijkheden

De beheerder van een dierenpension, dierenasiel, kwekerij of dierenhandelszaak moet een contract afsluiten met een dierenarts. Eventueel wordt ook een vervangende dierenarts aangesteld.

Voorbeeldcontract

Zowel de contractdierenarts, de eventuele vervangende contractdierenarts als de beheerder van de inrichting ondertekenen het contract.

Voorbeeld: contract tussen dierenarts en erkende inrichting(Word bestand opent in nieuw venster).

Taken van de (vervangende) contractdierenarts

 • Regelmatige controle van het welzijn, de gezondheidstoestand, de verzorging en de huisvesting van de dieren.
 • Advies en begeleiding bij problemen bijv. een parvo uitbraak in een asiel
 • Noteren van de bevindingen in een bezoekrapport.
 • Bij kwekerijen en asielen met honden en katten: identificatie, registratie en vaccinatie.
 • Bij asielen met paarden: vaccinatie
 • Kweker-handelaars moeten aangekochte pups eerst minstens 10 dagen in quarantaine plaatsen. Pas na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts mogen de dieren worden verkocht.
 • In asielen mag enkel de contractdierenarts euthanasie uitvoeren

Gespecialiseerde operaties of sterilisaties mogen ook door een andere dierenarts gebeuren.

Bezoekrapport

In het bezoekrapport noteert de contractdierenarts volgende gegevens:

 • bij elk behandeld dier: de diersoort, het eventuele identificatieteken, de diagnose en de behandeling.
 • bij elk geëuthanaseerd dier: de diersoort, het eventuele identificatieteken en de reden van de euthanasie.
 • bij afwijkend gedrag: de diersoort, het eventuele identificatieteken en het afwijkend gedrag.
 • eventuele aanbevelingen over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren.
 • de datum van het bezoek en zijn of haar handtekening.

Deze rapporten worden minstens 2 jaar in de inrichting bewaard en moeten altijd beschikbaar zijn voor de dienst Inspectie.

Er zijn 2 modellen beschikbaar die de contractdierenarts vrij kan gebruiken.

Frequentie van bezoeken

De verantwoordelijke van de erkende inrichting moet de contractdierenarts vragen met een minimum van volgende frequentie.

Inrichting

Frequentie

Hobbykwekerten minste 2 bezoeken per geboren nestje
Beroepskweker1x/maand met minstens 2 bezoeken per geboren nestje
Kweker-handelaar1x/maand met minstens 2 bezoeken per zelf gekweekt nestje
Asiel zonder honden / katten / paarden1x/trimester
Asiel met honden / katten / paarden1x/maand
Pension met max. 20 plaatsen voor honden/katten1x/trimester
Pension met meer dan 20 plaatsen voor honden/katten1x/maand
Handelszaak1x/trimester
Handelszaak met uitsluitend vissen1x/jaar

Dierenwelzijn Vlaanderen kan een hogere frequentie van bezoeken opleggen.

Melding aan Dierenwelzijn Vlaanderen

Wanneer de beheerder of verantwoordelijke van de inrichting de contractdierenarts niet oproept voor de controlebezoeken of geen gepast gevolg geeft aan de aanbevelingen, meldt de dierenarts dit schriftelijk aan Dierenwelzijn Vlaanderen.

Verandering of verbreking van het contract

Bij wijziging van de vervangende dierenarts wordt een nieuw contract opgesteld.

Bij verbreking van het contract wordt de andere partij hiervan op de hoogte gebracht via een aangetekend schrijven. Volgende documenten worden binnen de 8 dagen na de sluiting van het nieuw contract naar de dienst Inspectie gestuurd:

 • kopie van de brief waarmee het contract wordt verbroken
 • bewijs van aangetekende zending
 • contract met de nieuwe contractdierenarts

Het lopende contract blijft gelden tot aan de ondertekening van een nieuw contract en ten hoogste dertig dagen na de verbreking.