Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vogelgriep - Maatregelen

Vogelgriep - Maatregelen

Het vogelgriepvirus kan zich snel verspreiden en bijvoorbeeld kippen en kalkoenen besmetten en sterfte van de dieren veroorzaken. Er zijn in België tijdelijke 'beperkingsgebieden' (bufferzones of toezichtsgebieden). Daarin gelden speciale maatregelen voor pluimvee en vogels die in gevangenschap leven.

Er zijn ook maatregelen die gelden in heel België.

Op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vindt u