Gedaan met laden. U bevindt zich op: Maatregelen bij hoge luchtvervuiling in Brussel

Maatregelen bij hoge luchtvervuiling in Brussel

In de winter zijn er regelmatig pieken van hoge luchtverontreiniging (smog). Zo'n piek schaadt het leefmilieu en onze gezondheid. Om die gevolgen van de vervuiling tot een minimum te beperken, treffen de overheden maatregelen. Zo wordt bij een smogalarm de maximumsnelheid verlaagd op bepaalde wegen.

In het Brussels Gewest gelden specifieke maatregelen. Afhankelijk van de duur en intensiteit van de vervuilingspiek onderscheidt het Brusselse Gewest verschillende 'alarmdrempels'.

Drempel 0: blauwe vlag

De inwoners wordt aangemoedigd om bijv. een ander vervoermiddel dan de wagen te nemen en de verwarming lager te zetten. Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken(opent in nieuw venster) zodra deze informatie- en sensibiliseringsdrempel overschreden is.

Drempel 0: blauwe vlag +

Bij alarmdrempel 'blauwe vlag +' gelden de volgende maatregelen.

 • Het openbaar vervoer (MIVB) en het gebruik van Villo!(opent in nieuw venster) is gratis.
 • Verwarming met hout is verboden (tenzij het de enige verwarmingsbron van de woning is).
 • De snelheid wordt beperkt tot 90 km/uur op de snelwegen (in Vlaanderen (smogalarm), op de Brusselse ring en in Wallonië).
 • De snelheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt op wegen waar men normaal 90 of 70 km/uur mag rijden, beperkt tot 50 km/uur.
 • De politie verscherpt snelheidscontroles in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken(opent in nieuw venster) zodra deze informatie- en interventiedrempel overschreden is.

Drempel 1: oranje vlag

Bij alarmdrempel 1 zijn volgende maatregelen van kracht.

 • Alle bovenstaande maatregelen van Blauwe vlag +.
 • Gebouwen waarvan het gebruikt verwarmingssysteem volgens de wetgeving inzake milieuvergunningen beschouwd wordt als een ingedeelde inrichting moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20°C. Vallen niet onder deze maatregel: privéwoning, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden. Er wordt echter wel gevraagd dat openbare gebouwen een voorbeeldfunctie zouden vervullen.

Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken(opent in nieuw venster) zodra deze interventiedrempel 1 overschreden is.

Drempel 2: rode vlag

Bij alarmdrempel 2 gelden de volgende maatregelen.

 • In het hele Brusselse Gewest geldt een rijverbod voor alle voertuigen (met uitzondering van bepaalde voertuigen(opent in nieuw venster)). De Brusselse Ring valt niet onder deze maatregel.
 • Het openbaar vervoer (MIVB) en het gebruik van Villo!(opent in nieuw venster) is gratis.
 • Verwarming met hout is verboden (tenzij het de enige verwarmingsbron van de woning is).
 • Gebouwen waarvan het gebruikt verwarmingssysteem volgens de wetgeving inzake milieuvergunningen beschouwd wordt als een ingedeelde inrichting moeten de temperatuur van hun lokalen beperken tot 20°C. Vallen niet onder deze maatregel: privéwoning, ziekenhuizen, rusthuizen, kinderdagverblijven en zwembaden. Er wordt echter wel gevraagd dat openbare gebouwen een voorbeeldfunctie zouden vervullen.

Op Luchtkwaliteit.brussels staan nog meer concrete tips om de luchtvervuiling mee te helpen beperken(opent in nieuw venster) zodra deze interventiedrempel 2 overschreden is.