Gedaan met laden. U bevindt zich op: Luchtkwaliteit in uw buurt

Luchtkwaliteit in uw buurt

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet op verschillende plaatsen in Vlaanderen voortdurend de kwaliteit van de lucht en waarschuwt als er te veel luchtvervuiling is door fijn stof of ozon.

Ozon

Fijn stof

Metingen en evolutie

Zicht op een mooie blauwe lucht met enkele witte wolken

Jaarlijks blikt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) terug op de luchtkwaliteit van het vorige jaar. De luchtverontreiniging die we elke dag uitstoten kent heel wat verschillende bronnen. Lees hier hoe de luchtkwaliteit in Vlaanderen evolueert(opent in nieuw venster), met een overzicht van de uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen.

  • De VMM kan niet in alle Vlaamse gemeenten of steden luchtkwaliteitsmetingen uitvoeren. Daarom worden de gegevens van het meetnet ingevoerd in computermodellen, die toelaten om de luchtkwaliteit in te schatten op plaatsen waar niet gemeten wordt. Op de website van de VMM vindt u alle meetresultaten en kaarten(opent in nieuw venster). De luchtkwaliteit wordt soms ook beïnvloed door lokale factoren, die niet altijd zichtbaar zijn op de kaarten van de VMM.

De VMM doet geen metingen voor particulieren.

  • Vermoedt u dat er een lokaal probleem is met de luchtkwaliteit? Neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente.
    Wie toch zelf een analyse wil laten uitvoeren, kan daarvoor een beroep doen op een van de erkende privélaboratoria(PDF bestand opent in nieuw venster). Zo'n analyse is echter wel duur.
  • Hebt u vragen over de invloed van de luchtkwaliteit op uw gezondheid? Neem contact op met de milieu-, gezondheids- of huisvestingsambtenaar van de gemeente of met uw huisarts.

Brussels Gewest

Luchtvervuiling stopt uiteraard niet aan gewestgrenzen. In Brussel gebruikt men meerdere alarmdrempels. Bij elke drempel horen specifieke maatregelen.