Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hout het gezond - Waar rekening mee houden bij verwarmen met hout

Hout het gezond - Waar rekening mee houden bij verwarmen met hout

Voor veel mensen zijn vuur en gezelligheid met elkaar verbonden. Maar stoken met hout heeft ook een keerzijde: de rook is ongezond en zorgt ook soms voor hinder in de buurt.

Luchtvervuiling

Bij houtverbranding komen veel schadelijke stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines …. Houtverbranding produceert meer fijn stof dan het wegverkeer. Houtrook inademen zorgt voor directe effecten zoals hoesten, hoofdpijn of prikkende ogen. Maar rook kan ook ernstigere gezondheidseffecten veroorzaken zoals hart- en vaatziekten.

De luchtvervuiling door houtverbranding is het ergst in de winter. Om de luchtkwaliteit te verbeteren geeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op bepaalde dagen het advies om zo weinig mogelijk hout te verbranden (‘stookadvies’)(opent in nieuw venster).

  Binnen stoken?

  Hout verbranden wordt afgeraden omdat het de gezondheid kan schaden. Bovendien zorgt het vaak voor geurhinder bij de buren.

  Gebruikt u toch hout om uw woning te verwarmen? Of doet u dat af en toe voor de gezelligheid?
  Hou dan zeker rekening met deze tips.

  • Stook enkel droog en zuiver hout. Het is verboden vezelplaat, triplex, geverfd hout, krantenpapier, plastic of ander afval te verbranden. Dat is immers nog slechter voor de gezondheid.
  • Zorg dat uw schoorsteen voldoende boven het dak uitsteekt en ver genoeg staat van ramen en ventilatieopeningen.
  • Laat uw schoorsteen minstens 1 keer per jaar door een vakman vegen.
  • Stook altijd met voldoende luchttoevoer.
  • Controleer de kleur van de rook, die moet onzichtbaar of wit zijn.

  Voor meer info, zie de veelgestelde vragen over binnen stoken (Vlaamse MIlieumaatschappij)(opent in nieuw venster).

  Buiten stoken?

  • Afval verbranden in de tuin is verboden. Het is ongezond en slecht voor de luchtkwaliteit. Voor het verwerken van afvalstoffen bestaan veilige en milieuvriendelijke alternatieven, zoals de selectieve huis-aan-huisinzamelingen of het containerpark. Het verbod geldt voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.
  • Ook hout stoken in de tuin is verboden. Alleen in bepaalde gevallen is het wel toegelaten, voor sfeerverwarming (vuurkorf, vuurschaal, ...) of een kampvuur. Het hout moet droog en zuiver zijn.

  U vindt meer informatie over 'droog zuiver hout', sfeerverwarming, barbecue, ... bij de veelgestelde vragen over buiten stoken (Vlaamse MIlieumaatschappij)(opent in nieuw venster).

  Hinder?

  Huishoudelijke stookinstallaties op hout kunnen zorgen voor rook- en geurhinder bij omwonenden. In bepaalde gevallen kan die hinder zo groot worden dat de leefkwaliteit van de omwonenden in het gedrang komt. Bekijk welke stappen u kunt ondernemen(opent in nieuw venster) om tot een oplossing te komen.