Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pesticiden vermijden

Pesticiden vermijden

Pesticiden kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en voor de natuur. Ze kunnen de bodem, het water en de lucht vervuilen en maken planten en dieren ziek. Zodra die pesticiden in het milieu terechtkomen, zijn ze nog moeilijk te verwijderen. Werk daarom preventief en gebruik geen pesticiden om groen en verhardingen te onderhouden.

Gebruik van pesticiden voorkomen

Het gebruik van pesticiden kunt u op verschillende manieren voorkomen.

 • Ontwerp uw tuin of terrein zo dat ze zonder pesticiden beheerd kunnen worden.
 • Zorg vervolgens voor een goede aanleg.
 • Zorg voor regelmatig onderhoud.

Een tuin zonder pesticiden is perfect mogelijk. Op de website Mijn gifvrije tuin(opent in nieuw venster) vindt u tips en ideeën voor een stadstuin, een grote tuin, een moestuin of een speeltuin.

Voor terreinbeheerders is er de leidraad 'Pesticidenvrij Ontwerpen'.

Verbod op verkoop en gebruik van glyfosaat

 • Waarom? Er bestaat onduidelijkheid over de schadelijke gevolgen van glyfosaat voor mens en leefmilieu.
 • Voor wie geldt dit verbod? Dit verbod geldt voor particulieren.
  Enkel professionele gebruikers met een fytolicentie(opent in nieuw venster) mogen voortaan nog glyfosaat kopen en gebruiken. Bij aankoop en gebruik moet u kunnen aantonen dat u een fytolycentie hebt. Maar ook professionele gebruikers moeten ‘geïntegreerd bestrijden’ en dat dus doen met zoveel mogelijk niet-chemische alternatieven.
 • Wat is verboden? Het is verboden onkruidverdelgers met glyfosaat te gebruiken in tuinen, op opritten, stoepen, terrassen, andere verhardingen, …. Ook als u nog product op voorraad hebt. Glyfosaat zit onder andere in de oude formule van Roundup, geproduceerd vóór 2019. Op het etiket van het product staat of een middel glyfosaat bevat of niet. Is het etiket niet meer goed leesbaar? Dan kunt u op Fytoweb.be het product opzoeken op naam of nummer(opent in nieuw venster).
 • Waar? Het verbod geldt in heel Vlaanderen. Ook in Wallonië is het gebruik van middelen met glyfosaat verboden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het gebruik ervan verboden voor iedereen.
 • Verkoop ook verboden? Producten met glyfosaat mogen sinds 6 oktober 2018 niet meer verkocht worden aan particulieren.
 • Waarnaartoe met restanten? Alle verpakkingen (ook lege) zijn klein gevaarlijk afval (KGA). U kunt dat afgeven in het recyclagepark.
 • Op Zonderisgezonder.be vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over het verbod(opent in nieuw venster) om glyfosaat te gebruiken.

Bestrijden zonder pesticiden

Op de website zonderisgezonder.be vindt u in de online Bestrijdingsgids(opent in nieuw venster):

 • concrete tips om specifieke problemen te voorkomen
 • technieken om zonder pesticiden ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden.

Let op, ook zout, azijn, bleekwater en alle andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden als je ze gebruikt om onkruid en plagen te bestrijden. Ze veroorzaken verzilting of verzuring van de bodem. Dit schaadt niet alleen het onkruid, maar ook het ander planten- en bodemleven. Geen goed alternatief dus!

Terreinbeheer

Het beheer van openbaar domein in Vlaanderen moet pesticidenvrij gebeuren.

 • Op terreinen die voor openbare diensten worden gebruikt (kinderopvangplaatsen, scholen, parkeerplaatsen, ziekenhuizen en alle terreinen van openbare besturen, …) mogen geen pesticiden gebruikt worden. Ook trottoirs en bermen moeten zonder pesticiden beheerd worden.
 • Op verharde terreinen groter dan 200 vierkante meter of publiek toegankelijke terreinen, zoals private sport- en recreatiedomeinen en grote bedrijfsterreinen, mag er pas in laatste instantie een minimum aan pesticiden ingezet worden, en alleen op gerichte plekken. Bij de (her)aanleg van het terrein is een pesticidentoets(opent in nieuw venster) verplicht. Zo kan men checken of het ontwerp op een efficiënte manier pesticidenvrij te onderhouden is.
 • Alleen in specifieke gevallen kan er afgeweken worden van het verbod op pesticidengebruik. Die afwijking moet op voorhand aangevraagd worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij(opent in nieuw venster).

Drinkwater beschermen

Om het drinkwater in Vlaanderen veilig te stellen, zijn er duidelijke voorwaarden voor pesticidengebruik in waterwingebieden. Dat zijn gebieden waar drinkwater gewonnen wordt uit grondwater.

Verbod binnen zone van 6 meter langs waterlopen

Overal geldt het verbod om binnen een zone van zes meter langs een waterloop pesticiden te gebruiken.

Voor de land- en tuinbouw geldt een specifieke regeling. Zo staat op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel altijd welke bufferzone gerespecteerd moet worden. Meer details staan in de 'Praktijkgids Gewasbescherming' en op Fytoweb(opent in nieuw venster).