Als de bezwaartermijn van drie maand is verstreken, kunt u onder bepaalde voorwaarden nog een verzoek tot ambtshalve ontheffing indienen.