Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mogelijkheid tot verlenging tot eind 2023 voor vergunningen met ammoniakuitstoot

Mogelijkheid tot verlenging tot eind 2023 voor vergunningen met ammoniakuitstoot

Nieuwsbericht
10 augustus 2023

Het decreet van 9 juni 2023(opent in nieuw venster) voert een verlengingsregeling in voor de milieu- en omgevingsvergunningen van bestaande veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties die vervallen of vervallen zijn in 2021, 2022 en 2023.

Op verzoek van de exploitant wordt de geldigheidsduur van de vergunningen onder de volgende voorwaarden verlengd tot 31 december 2023. In het omgevingsloket is hiervoor een apart projecttype voorzien: “verzoek tot verlenging in afwachting van definitieve PAS’.

Voor meer info: Mogelijkheid tot verlenging van de milieu- of omgevingsvergunning