© Benoit De Freine

Waar kunt u gaan zwemmen in Vlaanderen? Dat kunt u opzoeken via kwaliteitzwemwater.be ((opent in nieuw venster)). De Vlaamse overheid controleert regelmatig de waterkwaliteit aan de kust en in de zwemvijvers. Momenteel is de waterkwaliteit op veel plaatsen zeer goed. Als de waterkwaliteit vermindert, wordt zwemmen afgeraden of verboden.

Als u veilig wilt zwemmen aan de kust, ga dan naar een van de zones waar redders toezicht houden ((opent in nieuw venster)). De reddersposten zijn tijdens de zomervakantie geopend van 10.30 uur tot 18.30 uur.

Het is verboden te zwemmen in recreatievijvers en in de bevaarbare waterlopen (rivier, kanaal, vaart, havendok, ...)