chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.
  Asbest in het containerpark

  Asbest

  Asbest is schadelijk is voor de gezondheid. Maar wat moet u doen als u toch met asbest in aanraking komt? 

  Wonen in een omgeving waar asbest aanwezig is

  Asbest is niet altijd met het blote oog te herkennen. Afhankelijk van het soort asbest en de staat van het materiaal, loopt uw gezondheid meer of minder risico. Als u vermoedt dat er asbest aanwezig is in of rond uw woning, dan raadpleegt u best een deskundige.

  Asbest laten zitten of verwijderen?

  In welke gevallen laat u asbest beter zitten en wanneer moet het verwijderd worden? Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen. In een aantal gevallen moet dat gebeuren door een erkende asbestverwijderaar .

  Asbest op het werk

  Is er asbest aanwezig op de werkplek? Dan moet de werkgever een inventaris maken van het asbesthoudend materiaal op de werkvloer. Daarin moet ook staan hoe dit zal verwijderd worden en hoe de veiligheid van de werknemers gegarandeerd kan worden.

  Meer informatie

  Publicaties

  Asbest in en om het huis. Veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

  Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De brochure geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over asbest, biedt een leidraad om asbesthoudende materialen te herkennen, geeft nuttige tips om op een oordeelkundige en veilige manier met asbest om te gaan, geeft aan waar je met asbestafval terechtkunt en verwijst naar gespecialiseerde instellingen, bedrijven of personen bij verdere vragen of

  Asbest in drinkwater? Evaluatie en opvolging in 2015

  Het rapport geeft een stand van zaken van de initiatieven die de Vlaamse Milieumaatschappij heeft genomen om de problematiek van asbest in drinkwater te onderzoeken.

  Asbest in land- en tuinbouwbedrijven. Tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal

  Asbesthoudende materialen zoals golfplaten, dak- en gevelleien en isolatiematerialen voor verwarmingsleidingen, werden jarenlang wegens hun veelzijdige eigenschappen in land- en tuinbouwbedrijven gebruikt. Om gezondheidsredenen is de verkoop en het hergebruik van asbesthoudend materiaal sinds oktober 1998 bij wet verboden. De brochure bevat tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal.