Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
  Werknemers uit zowel de privésector als de (Vlaamse én federale) openbare sector komen in aanmerking.

 • U woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.

 • U bent:

  • kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs):
   u kunt een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' (opent in nieuw venster) met een opleidingscheque betalen.

  • hooggeschoold (u hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma):
   u kunt alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

U komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent

 • u een werkloosheidsuitkering krijgt

 • u werkt met een studentenovereenkomst

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst 

 • uw werkgever de opleiding betaalt

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives (opent in nieuw venster)
  • alleen geldig als u hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt (dus alleen voor kortgeschoolden of middengeschoolden).
 • een loopbaangerichte opleiding
  • geldig voor zowel kortgeschoolden, middengeschoolden als hooggeschoolden.
  • een loopbaangerichte opleiding (opent in nieuw venster) is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.

   • Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP.

   • De opleiding duurt minstens 32 uren.

   • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener. Had de opleidingsverstrekker ten laatste op 31 augustus 2019 een erkenning als dienstverlener voor kmo-portefeuille of voor opleidingscheques, dan wordt die tot 2 september 2021 beschouwd als gekwalificeerd dienstverlener. Vanaf 2 september 2021 geldt alleen de kwaliteitsregistratie WSE.

   • Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn.

   • U voegt het loopbaanattest samen met het inschrijvingsattest van de opleiding toe aan de aanvraag.

Bedrag

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming.

 • Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro:

  • basisgeletterdheid

  • rekenvaardigheid

  • ICT-vaardigheden

  • Nederlands voor anderstaligen

  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4

  • een knelpuntopleiding

 • Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

Tot en met 31 augustus 2020 kunt u uw papieren opleidingscheques aanvragen bij VDAB (opent in nieuw venster). Die kunnen ook na 1 september 2020 verder gebruikt worden.

Vanaf 1 september 2020 kunt u geen opleidingscheques meer aanvragen bij VDAB. Vanaf dan vraagt u online uw digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket (opent in nieuw venster).
Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Opleidingscheque annuleren

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum verstreken? Dan betaalt Edenred uw individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte .

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren:

 • Zoek de e-mail die u van Edenred ontving, met daarin het betalingsverzoek of de opleidingscheque.
 • Klik in de e-mail op de knop ‘Deze cheque annuleren’.
 • Edenred betaalt u binnen de week uw individuele bijdrage terug.
 • Voor de annulering van een papieren opleidingscheque neemt u contact op met de helpdesk van Edenred (opent in nieuw venster).

Hebt u nog VDAB-opleidingscheques die u niet gaat gebruiken? Dien ze in bij VDAB (opent in nieuw venster) vóór 31 december 2020.

Andere steunmaatregelen om een opleiding te volgen

Wenst u een andere vorm van steun voor het volgen van een opleiding?

Veelgestelde vragen

 • Van toepassing op Vlaamse Gewest
 • Bevoegde instantie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding