Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
  Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
  Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

 • U woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.

 • U bent:

  • kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' (opent in nieuw venster) met een opleidingscheque betalen.

  • hooggeschoold (u hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kunt u alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

U komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent

 • u een werkloosheidsuitkering krijgt

 • u werkt met een studentenovereenkomst

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...)

 • uw werkgever de opleiding betaalt

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

 • een opleiding die geregistreerd is in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives (opent in nieuw venster)
  • alleen geldig als u hoogstens een diploma secundair onderwijs hebt (dus alleen voor kortgeschoolden of middengeschoolden).
 • een loopbaangerichte opleiding
  • geldig voor zowel kortgeschoolden, middengeschoolden als hooggeschoolden.
  • een loopbaangerichte opleiding (opent in nieuw venster) is een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.

   • Het loopbaancentrum verklaart via een attest loopbaanbegeleiding dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het POP.

   • De opleiding duurt minstens 32 uren.

   • De opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener. Had de opleidingsverstrekker ten laatste op 31 augustus 2019 een erkenning als dienstverlener voor kmo-portefeuille of voor opleidingscheques, dan wordt die tot 2 september 2021 beschouwd als gekwalificeerd dienstverlener. Vanaf 2 september 2021 geldt alleen de kwaliteitsregistratie WSE.

   • Het loopbaanattest mag maximaal 6 jaar oud zijn.

   • U voegt het loopbaanattest (Word bestand) samen met het inschrijvingsattest van de opleiding toe aan de aanvraag.

Wat kan ik met opleidingscheques betalen?

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. De opleidingsverstrekker factureert hiervoor bv. het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal en boeken die bij de opleidingsverstrekker zelf aangekocht kunnen worden of kosten om deel te nemen aan examens of testen.

Overgangsmaatregelen

Overgangsmaatregel BEV

Een werknemer die het voorgaande schooljaar:

 • een meerjarige opleiding volgde
 • én voor die opleiding BEV (betaald educatief verlof) opnam in Vlaanderen
 • én die hij betaalde met opleidingscheques,

kan diezelfde opleiding voortzetten met gebruik van BEV en betalen met een digitale opleidingscheque, ook al is deze opleiding niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank. Dat kan ten laatste tot en met 31 december 2021. 

Wilt u een opleidingscheque aanvragen voor deze overgangsmaatregel?

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en

 • daarvoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Vlaams opleidingskrediet (VOK) binnen het Vlaams Zorgkrediet
 • én die opleiding betaalde met opleidingscheques,

kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van VOV/VOK en die betalen met opleidingscheques, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

Wilt u een opleidingscheque aanvragen voor deze overgangsmaatregel?

 • Geef in het WSE-loket bij de aanvraag van uw opleidingscheque het registratienummer ODB-P00009 (opent in nieuw venster).

 • Vul de naam van de opleiding en de opleidingsverstrekker in.

Bedrag

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming.

 • Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro:

  • basisgeletterdheid

  • rekenvaardigheid

  • ICT-vaardigheden

  • Nederlands voor anderstaligen

  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4

  • een knelpuntopleiding

 • Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

Tot en met 31 augustus 2020 kon u uw papieren opleidingscheques aanvragen bij VDAB. Die cheques kunnen ook nog na 1 september 2020 gebruikt worden.

Sinds 1 september 2020 vraagt u uw opleidingscheque aan via het WSE-loket (opent in nieuw venster).
Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

U vraagt de cheque bij voorkeur voor uw inschrijving aan zodat u er uw inschrijvingsgeld mee kan betalen. De meeste opleidingsverstrekkers aanvaarden de opleidingscheque ook nadien nog.

Als u nog over voldoende saldo beschikt om cheques aan te kopen, kunt u steeds een nieuwe aanvraag indienen voor een bedrag naar keuze (bijvoorbeeld wanneer de opleiding iets duurder uitvalt dan initieel gedacht).

Opleidingscheque annuleren

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum verstreken? Dan betaalt Edenred uw individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte .

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren:

 • Zoek de e-mail die u van Edenred ontving, met daarin het betalingsverzoek of de opleidingscheque.
 • Klik in de e-mail op de knop ‘Deze cheque annuleren’.
 • Edenred betaalt u binnen de week uw individuele bijdrage terug.
 • Voor de annulering van een papieren opleidingscheque neemt u contact op met de helpdesk van Edenred (opent in nieuw venster).

Hebt u nog VDAB-opleidingscheques die u niet gaat gebruiken? Dien ze in bij VDAB (opent in nieuw venster) vóór 15 december 2020.

Opleidingscheque gebruiken

U ontvangt de digitale cheque per mail. Hoe u deze cheque gebruikt om de opleiding te betalen is afhankelijk van de voorkeur van de opleidingsverstrekker. De opleidingsverstrekker kan zowel met een afgedrukte mail aan de slag, als met de doorgestuurde mail. De opleidingscheque bevat een QR-code die door de opleidingsverstrekker kan ingescand worden. Dit kan zowel met de papieren als met de digitale versie van de opleidingscheque.

Bent u de mail met de digitale cheque kwijt? Neem dan contact op met de uitgever van de cheque, namelijk Edenred (opent in nieuw venster).

Andere steunmaatregelen

Wenst u een andere vorm van steun voor het volgen van een opleiding?

Veelgestelde vragen

 • Van toepassing op Vlaamse Gewest
 • Bevoegde instantie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding