Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
  Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
  Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

 • U woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt ze zelf.

 • U bent:

  • kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de 'Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives' ((opent in nieuw venster)) met een opleidingscheque betalen.

  • hooggeschoold (u hebt een graduaats-, bachelor- of masterdiploma): in dat geval kunt u alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque.

U komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent (als u werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heeft u wel recht op opleidingscheques. De combinatie opleidingscheques en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet)

 • u een werkloosheidsuitkering krijgt

 • u werkt met een studentenovereenkomst

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...)

 • uw werkgever de opleiding betaalt

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

Simulator

Bezig met laden...

Wat kan ik met opleidingscheques betalen?

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. De opleidingsverstrekker factureert daarvoor bv. het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal en boeken die bij de opleidingsverstrekker zelf aangekocht kunnen worden of kosten om deel te nemen aan examens of testen.

Overgangsmaatregelen

Overgangsmaatregel BEV

Een werknemer die het voorgaande schooljaar:

 • een meerjarige opleiding volgde
 • én voor die opleiding BEV (betaald educatief verlof) opnam in Vlaanderen
 • én die hij betaalde met opleidingscheques,

kan diezelfde opleiding voortzetten met gebruik van BEV en betalen met een digitale opleidingscheque, ook al is deze opleiding niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank. Dat kan ten laatste tot en met 31 december 2021. 

Wilt u een opleidingscheque aanvragen voor deze overgangsmaatregel?

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en

 • daarvoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Vlaams opleidingskrediet (VOK) binnen het Vlaams Zorgkrediet
 • én die opleiding betaalde met opleidingscheques,

kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van VOV/VOK en die betalen met opleidingscheques, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

Wilt u een opleidingscheque aanvragen voor deze overgangsmaatregel?

Bedrag

Per schooljaar kunt u een opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

Het nieuwe saldo voor schooljaar 2021-2022 is beschikbaar vanaf 1 september 2021.

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming.

 • Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro:

  • basisgeletterdheid

  • rekenvaardigheid

  • ICT-vaardigheden

  • Nederlands voor anderstaligen

  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4

  • een knelpuntopleiding

 • Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

Tot en met 31 augustus 2020 kon u uw papieren opleidingscheques aanvragen bij VDAB. Die cheques kunnen ook nog na 1 september 2020 gebruikt worden.

Sinds 1 september 2020 vraagt u uw opleidingscheque aan via het WSE-loket ((opent in nieuw venster)).
Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

U vraagt de cheque bij voorkeur voor uw inschrijving aan, zodat u er uw inschrijvingsgeld mee kunt betalen. De meeste opleidingsverstrekkers aanvaarden de opleidingscheque ook nadien nog.

Als u nog over voldoende saldo beschikt om cheques aan te kopen, kunt u altijd een nieuwe aanvraag indienen voor een bedrag naar keuze (bijvoorbeeld als de opleiding iets duurder uitvalt dan initieel gedacht).

Opleidingscheque annuleren

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren:

 • Zoek de e-mail die u van Edenred ontving (met het betalingsverzoek of de opleidingscheque) en klik op de blauwe link ‘Cheque annuleren’
  of
 • contacteer de helpdesk van Edenred via 02/678 28 13 of via helpdesk Edenred ((opent in nieuw venster)) (klik door naar ‘Stel een vraag’).

 • Edenred betaalt u binnen de week uw individuele bijdrage terug.
 • Voor de annulering van een papieren opleidingscheque neemt u contact op met de helpdesk van Edenred ((opent in nieuw venster)).

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum verstreken? Dan betaalt Edenred uw individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte.

Opleidingscheque gebruiken

U ontvangt de digitale cheque per e-mail. De cheque kan alleen als betaalmiddel gebruikt worden voor het betalen van de opleiding bij de opleidingsverstrekker die op de cheque vermeld staat. Hoe u deze cheque gebruikt om de opleiding te betalen is afhankelijk van de voorkeur van de opleidingsverstrekker. De opleidingsverstrekker kan zowel met een afgedrukte mail aan de slag, als met de doorgestuurde mail. De opleidingscheque bevat een QR-code die door de opleidingsverstrekker kan ingescand worden. Dit kan zowel met de papieren als met de digitale versie van de opleidingscheque.

De cheque moet steeds voor de volledige nominale waarde gebruikt worden. Ligt het factuurbedrag lager dan de nominale waarde van de cheque, dan mag de opleidingsverstrekker deze cheque niet aanvaarden. De werknemer moet de cheque dan annuleren met de annulatielink in de mail met de digitale cheque of door contact op te nemen met de helpdesk van Edenred. Na annulatie wordt de nominale waarde terug beschikbaar en kan de werknemer een nieuwe cheque aanvragen voor het juiste factuurbedrag.

Bent u de mail met de digitale cheque kwijt? Neem dan contact op met de uitgever van de cheque, namelijk Edenred ((opent in nieuw venster)).

Andere steunmaatregelen

Wenst u een andere vorm van steun voor het volgen van een opleiding?

Veelgestelde vragen

 • Van toepassing op Vlaamse Gewest
 • Bevoegde instantie Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding