Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opleidingscheques voor werknemers

Opleidingscheques voor werknemers

Wilt u een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien hebt u recht op een opleidingscheque, waarmee u een deel van die opleiding kunt betalen. Zelf betaalt u maar de helft van de opleidingscheque, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. 

 

Wilt u snel weten of u recht hebt op een opleidingscheque? Beantwoord de vragen in de simulator.

Voorwaarden

 • U bent werknemer of u werkt als uitzendkracht.
  Werknemers uit zowel de privésector als de publieke sector komen in aanmerking.
  Als u zich in een situatie van tijdelijke werkloosheid bevindt, bent u nog steeds onder arbeidscontract bij uw werkgever en komt u in aanmerking.

 • U woont

  • in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in een ander land dan België dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  • in Wallonië, nadat u verhuisd bent uit een ander land (dan België) dat tot de EU of EER behoort én u werkt in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 • U bent:

  • kortgeschoold of middengeschoold (u hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs): in dat geval kunt u een loopbaangerichte opleiding en ook alle opleidingen die geregistreerd zijn in de ‘Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives’(opent in nieuw venster) met een opleidingscheque betalen.

  • hooggeschoold (u hebt een HBO5-, graduaats-, bachelor- of masterdiploma): u hebt geen recht op een opleidingscheque. Uitzondering: U hebt loopbaanbegeleiding(opent in nieuw venster) gevolgd de afgelopen 6 jaar. Dan kan u een opleidingscheque kopen voor een opleiding die is opgenomen in uw persoonlijk ontwikkelingsplan dat u opstelde.

U komt niet in aanmerking als:

 • u zelfstandige bent (als u werknemer bent en zelfstandige in bijberoep, heeft u wel recht op opleidingscheques. De combinatie opleidingscheques en kmo-portefeuille voor dezelfde opleiding kan niet)

 • u werkloos bent

 • u werkt met een studentenovereenkomst

 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst  (bv. deeltijds leren en werken, een IBO-contract, ...)

Welke opleidingen?

U kunt opleidingscheques gebruiken voor het betalen van:

Wat kan ik met opleidingscheques betalen?

Opleidingscheques kunnen gebruikt worden om de directe opleidingskosten van een opleiding te betalen. De opleidingsverstrekker factureert daarvoor bv. het inschrijvingsgeld, het cursusmateriaal en boeken die bij de opleidingsverstrekker zelf aangekocht kunnen worden of kosten om deel te nemen aan examens of testen.

Overgangsmaatregel

Overgangsmaatregel voor opleidingen die stopgezet zijn in de opleidingsdatabank

Een werknemer die het voorgaande schooljaar een opleiding volgde en

 • daarvoor gebruikmaakte van Vlaams opleidingsverlof (VOV) of Vlaams opleidingskrediet (VOK) binnen het Vlaams Zorgkrediet
 • én die opleiding betaalde met opleidingscheques,

kan diezelfde opleiding het volgende schooljaar voortzetten en daarvoor gebruikmaken van VOV/VOK en die betalen met opleidingscheques, ook al is die opleiding op dat moment niet meer geregistreerd in de opleidingsdatabank.  

Wilt u een opleidingscheque aanvragen voor deze overgangsmaatregel?

 • Geef in het WSE-loket bij de aanvraag van uw opleidingscheque het registratienummer ODB-P00009(opent in nieuw venster).

 • Vul de naam van de opleiding en de opleidingsverstrekker in.

Bedrag

Per schooljaar (periode van 1 september tot en met 31 augustus) kunt u opleidingscheques aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per schooljaar.

Het nieuwe saldo voor schooljaar 2023-2024 is beschikbaar vanaf 1 september 2023.

In bepaalde gevallen hebt u recht op een verhoogde tegemoetkoming.

 • Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u volgt één van de onderstaande opleidingen, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro:

  • basisgeletterdheid

  • rekenvaardigheid

  • ICT-vaardigheden

  • Nederlands voor anderstaligen

  • een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4

  • een knelpuntopleiding

 • Als u geen diploma hoger onderwijs hebt en u volgt een opleiding die leidt naar een graduaats- of bachelordiploma, dan kunt u een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 euro aankopen. U betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. U krijgt dan een verhoogde tegemoetkoming van maximaal 250 euro.

Als uw scholingsgraad en de opleiding die u wilt volgen, samen recht geven op een verhoogde tegemoetkoming, dan wordt die automatisch toegekend bij uw aanvraag.

Aanvraagprocedure

Vraag uw opleidingscheque online aan via het WSE-loket(opent in nieuw venster).
Doe dat bij voorkeur voor u zich inschrijft voor de opleiding. Zo kunt u uw inschrijvingsgeld (deels) betalen met de cheque. De meeste opleidingsverstrekkers aanvaarden de opleidingscheque ook nog na de inschrijving.

Werkt u als uitzendkracht? Vraag dan uw opleidingscheque aan op een dag dat u werkt.

Als u nog over voldoende saldo beschikt om cheques aan te kopen, kunt u altijd een nieuwe aanvraag indienen voor een bedrag naar keuze (bijvoorbeeld als de opleiding iets duurder uitvalt dan initieel gedacht).

De digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred.
Op de cheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Volg onderstaande stappen om de opleidingscheque online aan te vragen.
Hebt u ondersteuning nodig bij het doorlopen van de stappen? Bel dan naar 1700 en vraag naar iemand van het team ‘opleidingscheques’. Vermeld erbij dat u ondersteuning nodig heeft bij de aanvraag. Of mail naar opleidingscheques@vlaanderen.be en vermeld in het onderwerp ‘Ondersteuning nodig bij de aanvraag’.

Opleidingscheque annuleren

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte. De vervaldatum staat vermeld op de cheque zelf.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de vervaldatum nog niet verstreken? Dan kunt u uw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren:

 • Zoek de e-mail die u van Edenred ontving (met het betalingsverzoek of de opleidingscheque) en klik op de blauwe link ‘Cheque annuleren’ of op de link helpdesk Edenred(opent in nieuw venster) (klik door naar ‘Een aanvraag indienen’)
  of
 • contacteer de helpdesk van Edenred via 02/678 28 13

 • Edenred betaalt u binnen de week uw individuele bijdrage terug.

Hebt u de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de vervaldatum verstreken? Dan betaalt Edenred uw individuele bijdrage automatisch terug 12 maanden na de uitgiftedatum van de cheque.

Opleidingscheque gebruiken

U ontvangt de digitale cheque per e-mail. De cheque kan alleen als betaalmiddel gebruikt worden voor het betalen van de opleiding bij de opleidingsverstrekker die op de cheque vermeld staat. Hoe u deze cheque gebruikt om de opleiding te betalen is afhankelijk van de voorkeur van de opleidingsverstrekker. De opleidingsverstrekker kan zowel met een afgedrukte mail aan de slag, als met de doorgestuurde mail. De opleidingscheque bevat een QR-code die door de opleidingsverstrekker kan ingescand worden. Dit kan zowel met de papieren als met de digitale versie van de opleidingscheque.

De cheque moet steeds voor de volledige nominale waarde gebruikt worden. Ligt het factuurbedrag lager dan de nominale waarde van de cheque, dan mag de opleidingsverstrekker deze cheque niet aanvaarden. De werknemer moet de cheque dan annuleren met de annulatielink in de mail met de digitale cheque of door contact op te nemen met de helpdesk van Edenred. Na annulatie wordt de nominale waarde terug beschikbaar en kan de werknemer een nieuwe cheque aanvragen voor het juiste factuurbedrag.

Bent u de mail met de digitale cheque kwijt? Neem dan contact op met de uitgever van de cheque, namelijk Edenred(opent in nieuw venster).

Andere steunmaatregelen

Wenst u een andere vorm van steun voor het volgen van een opleiding?

Veelgestelde vragen

 • Van toepassing op Vlaamse Gewest
 • Bevoegde instantie Departement Werk en Sociale Economie