Gedaan met laden. U bevindt zich op: Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

STEM omvat een brede waaier aan technologische, technische, wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Door de interesse voor wetenschap en technologie te versterken, wil de Vlaamse overheid de instroom in STEM-onderwijs, STEM-opleidingen en de doorstroom naar STEM-beroepen verbeteren en de STEM-geletterdheid bij alle burgers verhogen

Wilt u kennismaken met STEM?

Er bestaan verschillende losse, laagdrempelige initiatieven die u alvast op weg helpen als u interesse hebt voor STEM.

Versterk uw competenties met een STEM-opleiding

Er is een ruim aanbod aan STEM-opleidingen, zowel in het onderwijs voor jongeren als in het kader van levenslang leren.

Zet uw expertise in

U kunt de STEM-expertise die u opgebouwd hebt, inzetten in een sector met grote nood aan die expertise.

Samenwerking opleiding en werkveld

Bedrijven, scholen en andere stakeholders worden gestimuleerd om samen te werken. Wilt u mee een samenwerking uitwerken of versterken?