Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actieplan levenslang leren. Koers zetten naar een lerend Vlaanderen

Actieplan levenslang leren. Koers zetten naar een lerend Vlaanderen

Het Partnerschap Levenslang Leren kreeg van de Vlaamse regering de opdracht om van Vlaanderen een lerende samenleving te maken door in te zetten op synergiën en samenwerking in het kader van levenslang leren en door gezamelijke ambities te formuleren die vertaald worden in een actieplan. De conceptnota "De lerende samenleving" vormde daarbij het vertrekpunt. Dit actieplan is het resultaat van een cocreatief proces dat gestart werd in het najaar van 2020 en waarbij leden van het Partnerschap Levenslang Leren in duscussie gingen over ambities en acties, daarbij gevoed door input aangeleverd door werkgroepen, informatie over bestaande initiatieven en de ervaringen binnen het eigen werkveld. Gaandeweg kreeg via een boeiend iteratief proces het actieplan vorm. De Weg die we daarbij aflegden is minstens even belangrijk als het resulterende actieplan, levenslang leren is immers een zeer breed en complex thema. Om tot een cultuuromslag te komen, is meer nodig dan alleen enkele losse acties. Een gezamelijke visie en samenwerking zijn daartoe cruciaal.
Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Levenslang leren
Auteur(s)
Prof. Dr. Ans De Vos, Willem De Klerck , Ditte Kimps, Charlotte Desmadryl , Jeroen Backs, Pieter-Jan De Vlieger