Met het opleidingsverlof, opleidingskrediet of opleidingscheques krijg je de nodige tijd én middelen om jezelf om te dopen tot een echte krak in je vak
© DWSE

Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Daarom zijn opleiding en vorming van cruciaal belang voor de productiviteit en de competitiviteit van de bedrijven en voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers.

Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid u een duwtje in de rug wil geven als u als werknemer werk en opleiding wilt combineren.

Vlaams opleidingsverlof

Sinds 1 september 2019 hebt u als werknemer in de privésector in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat u, als u een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon. Met de simulator kunt u nagaan of u recht hebt op Vlaams opleidingsverlof.

Vlaams opleidingskrediet

Werkt u in de privésector of in de socialprofitsector? En neemt u tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kunt u, boven op de premie van de RVA, een aanmoedigingspremie 'opleidingskrediet' krijgen van de Vlaamse overheid.

Opleidingscheques

Met opleidingscheques kunt u (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Welke opleiding u met opleidingscheques kunt betalen, hangt af van uw scholingsgraad.

Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kunt u nagaan welke opleidingen recht geven op de bovenstaande opleidingsincentives. Zoek de gewenste opleiding voor de specifieke voorwaarden en info.

Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives

Beantwoord de vragen in de Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives en ontdek voor welke Vlaamse opleidingsincentives u in aanmerking komt.