Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Daarom zijn opleiding en vorming van cruciaal belang voor de productiviteit en de competitiviteit van de bedrijven en voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers.

Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid u een duwtje in de rug wil geven als u als werknemer werk en opleiding wilt combineren.

Vlaams opleidingsverlof

Vanaf 1 september 2019 hebt u als werknemer jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat u, als u een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon.

Het Vlaams opleidingsverlof vervangt het huidige Betaald educatief verlof (BEV).

Opleidingscheques

Met opleidingscheques kunt u (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Welke opleiding u met opleidingscheques kunt betalen, hangt af van uw scholingsgraad. 

Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kunt u nagaan welke opleidingen vanaf 1 september 2019 recht geven op de bovenstaande opleidingsincentives.
Let op: op dit moment zitten nog niet alle opleidingen in de opleidingsdatabank. Veel opleidingen van onder meer hogescholen, universiteiten en Syntra ontbreken nog. Die worden zo snel mogelijk opgeladen.