Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse opleidingsincentives

Vlaamse opleidingsincentives

Werkt u in de privésector en wilt u een opleiding volgen? Met Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet en opleidingscheques krijgt u daarbij steun van de Vlaamse overheid. 

Vlaanderen evolueert steeds meer naar een innovatieve kenniseconomie. Daarom zijn opleiding en vorming van cruciaal belang voor de productiviteit en de competitiviteit van de bedrijven en voor de werkbaarheid en de loopbaanontwikkeling van de werknemers.

Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid u een duwtje in de rug wil geven als u als werknemer werk en opleiding wilt combineren.

Vlaams opleidingsverlof

Sinds 1 september 2019 hebt u als werknemer in de privésector in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden jaarlijks recht op 125 uren Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dat betekent dat u, als u een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgt, afwezig mag zijn van het werk om die opleiding te volgen of om te studeren, met behoud van loon. Met de simulator Vlaams opleidingsverlof kunt u nagaan of u recht hebt op Vlaams opleidingsverlof.

Opleidingscheques

Met opleidingscheques kunt u (een deel van) de kosten van een opleiding betalen. Welke opleiding u met opleidingscheques kunt betalen, hangt af van uw scholingsgraad.

Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives

In de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives kunt u nagaan welke opleidingen recht geven op de bovenstaande opleidingsincentives. Zoek de gewenste opleiding voor de specifieke voorwaarden en info.

Opleidingstegoed

Bent u werknemer en wilt u zich omscholen of iets bijleren? Dan hebt u recht op een opleidingstegoed als u een opleiding volgt uit de opleidingsdatabank(opent in nieuw venster). Dat tegoed bestaat uit tijd en middelen om opleidingen te volgen.

Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives

Beantwoord de vragen in de Wegwijzer Vlaamse Opleidingsincentives en ontdek voor welke Vlaamse opleidingsincentives u in aanmerking komt.

Publicaties