Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof
Eindbeoordeling voorzien: nee

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP).

Inhoud van de opleiding

Volgde u in schooljaar 2019-2020 een meerjarige VOV-opleiding die u betaalde met opleidingscheques en staat deze opleiding niet meer in de opleidingsdatabank in schooljaar 2020-2021? Dan kan u deze opleiding verder afwerken met VOV en kan u hiervoor ook een opleidingscheque aanvragen. U vraagt de cheque voor deze opleiding aan op naam van deze opleiding (ODB-P00009).