Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof
  • Vlaams opleidingskrediet

Voorwaarden

  • Opleidingskrediet: beperking opleidingsniveau

    Deze opleiding kan je volgen met Vlaams opleidingskrediet. Hou er wel rekening mee dat als u hooggeschoold bent (graduaats-, bachelor- of masterdiploma), dit enkel kan indien een loopbaancentrum verklaart dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP) via een ‘attest loopbaanbegeleiding’.

Inhoud van de opleiding

Opleidingen die aangeraden worden in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding.
Het loopbaancentrum moet verklaren dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van het persoonlijk ontwikkelplan via een ‘attest loopbaanbegeleiding’ dat ze afgeeft aan de werknemer. De werknemer bezorgt dit attest aan de dienst Vlaams opleidingsverlof, samen met het inschrijvingsattest van de opleiding en de werkgever waar men opleidingsverlof neemt.
Om in aanmerking te komen voor opleidingsverlof moet de loopbaangerichte opleiding voldoen aan de minimumvoorwaarden: de opleiding moet minstens 32 uren omvatten en de opleidingsverstrekker moet geregistreerd zijn als een gekwalificeerd dienstverlener (momenteel volgens KMO-portefeuille of VDAB opleidingscheques, of registratie in de databank WSE-dienstverlener).