De startverklaring bij nieuwbouw en renovatie

Als u in Vlaanderen start met een bouwproject, bent u verplicht om een verslaggever aan te stellen. De verslaggever kan de architect van uw bouwproject zijn, maar kan ook een andere ingenieur of architect zijn. Die verslaggever zal voor de start van de werken een startverklaring, inclusief een voorafberekening, indienen bij het Vlaams Energieagentschap (VEA). Met zo'n startverklaring kan men een idee krijgen van de energieprestaties van het gebouw. Indien uit de startverklaring blijkt dat niet aan de EPB-eisen is voldaan, is bijsturing mogelijk.

Pas nadat de startverklaring is ingediend, mag men starten met de bouw of verbouwing van de woning.

De startverklaring bevat volgende gegevens:

 • gegevens over het bouwproject
  • ligging
  • datum van de start van de werkzaamheden
  • aard van de werkzaamheden
  • bestemming van het gebouw
  • indeling van het bouwproject
  • resultaten op het vlak van de EPB-eisen (eisen op het gebied van energiezuinigheid en binnenklimaat waaraan het bouwproject moet voldoen)
 • gegevens over de aangifteplichtige (de bouwheer)
 • gegevens over de architect
 • gegevens over de verslaggever
 • de voorafberekening.

Voorwaarden

De startverklaring is een onderdeel van de energieprestatieregelgeving. Die regelgeving geldt wanneer:

 • voor de werkzaamheden een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd of een melding werd gedaan vanaf 1 januari 2006
 • én de vergunningsaanvraag betrekking heeft op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden. Voor bouwaanvragen vanaf 1-1-2014 wordt elk gebouw (uitgezonderd industrie en landbouw) waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, enzovoort wordt altijd beschouwd als verwarmd of gekoeld.

Procedure

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en bent u ook de aangifteplichtige voor de energieprestatieregelgeving.

 • Vóór de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn als een andere architect of ingenieur.
 • De verslaggever maakt een startverklaring, inclusief een voorafberekening, op basis van het ontwerp, de lastenboeken, de offertes... Voor deze berekeningen gebruikt hij het softwarepakket van de Vlaamse overheid.
 • In naam van de aangifteplichtige dient de verslaggever de startverklaring elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA) via de energieprestatiedatabank. De startverklaring moet vóór de start van de werkzaamheden doorgestuurd worden.
 • De verslaggever ontvangt vervolgens van het Vlaams Energieagentschap (VEA) elektronisch een document dat afgedrukt kan worden. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect die belast is met de controle van de werkzaamheden. De verslaggever en de aangifteplichtige houden elk een ondertekende versie bij en stellen die op verzoek van het Vlaams Energieagentschap (VEA) ter beschikking.

De aangifteplichtige kan een administratieve boete krijgen als de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Vlaams Energieagentschap

Adres
Vlaams Energieagentschap
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
1700
E-mail
Website