chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  EPB-aangifte bij nieuwbouw en renovatie

  De EPB-aangifte is een conformiteitsdossier dat bij de overheid wordt ingediend wordt voor een bouwproject waarvoor EPB-eisen gelden. In de aangifte beschrijft de verslaggever van het bouwproject alle maatregelen die genomen zijn om de EPB-eisen na te leven, en hij beschrijft of de woning al dan niet conform die eisen gebouwd of verbouwd werd.

  Als bouwheer van een renovatie- of nieuwbouwproject bent u immers verplicht om een verslaggever aan te stellen die erop toeziet dat de energieprestatieregelgeving gevolgd wordt.

  De EPB-aangifte wordt daarom ingediend als bewijs dat u alle voorschriften gevolgd hebt.

  Procedure

  • De verslaggever maakt de EPB-aangifte op na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik is genomen (de eerste van deze twee data is bepalend). Hij maakt de EPB-aangifte op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen... Voor de berekeningen gebruikt hij het softwarepakket van de Vlaamse overheid.
  • In samenspraak met de bouwheer dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
  • De uiterste indiendatum voor een EPB-aangifte is
   • 6 maanden na de eerste van de volgende twee datums:
    • datum van de ingebruikname van de woning (bij nieuwbouw is dat de datum van domiciliëring)
    • datum van het beëindigen van de vergunnings- of meldingsplichtige werken.
   • en in elk geval uiterlijk 5 jaar na de goedkeuringsdatum van de stedenbouwkundige vergunning of na de meldingsdatum.
  • Bij de indiening krijgt de verslaggever, automatisch, een afdruk van de EPB-aangiftebundel. De verslaggever geeft daarvan ook een exemplaar (ondertekend door de verslaggever) aan de aangifteplichtige. De aangifteplichtige moet die EPB-aangifte 10 jaar bijhouden.

  Als de EPB-aangifte niet tijdig ingediend wordt, stuurt het VEA eerst een aanmaningsbrief (aangetekend). In die aanmaningsbrief staat een termijn vermeld (6 weken) waarbinnen de aangifteplichtige zich nog in regel kan stellen zonder een boete te krijgen. Als er niet ingediend wordt binnen die termijn, volgt er een boete. De boete bestaat uit een vast bedrag (1000 euro), vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de grootte van het gebouw (1 euro per kubieke meter).
  Het betalen van de boete geeft u geen vrijstelling van EPB-aangifte. U bent nog altijd verplicht de EPB-aangifte in te dienen. Als u dat niet doet, zal de administratie verdere stappen nemen. Er zal uiteindelijk een dwangsom opgelegd worden. Die bedraagt 10 euro per dag dat de EPB-aangifte niet is ingediend.

  Contact

  Vlaams Energieagentschap

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  1700
  Fax
  02 553 46 01
  E-mail
  Website