Wat is STS 71-1?

De technische specificaties (STS 71-1) gelden als kwaliteitsnorm voor de na-isolatie van spouwmuren in bestaande woningen. Aannemers zijn voor werken in het Vlaams gewest verplicht om volgens deze technische specificatie te werken. Alleen dan komen klanten in aanmerking voor de premie van de netbeheerder voor na-isolatie van spouwmuren.

Alle details zijn te vinden op de website van de Federale overheidsdienst Economie in de brochure STS 71-1 - Na-isolatie van spouwmuren door in situ vullen van een luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm (pdf).

Andere veelgestelde vragen