Premies van de netbeheerder

De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met de netbeheerders (Infrax of Eandis) premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen. Sinds 2017 worden de premies voor energiebesparende investeringen hervormd en/of afgebouwd. Op de website van het Vlaams Energieagentschap staat al een overzicht voor de premies 2019.

Premies van de netbeheerder voor bestaande woningen en appartementen

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen één dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Dat kan via de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus. Er moet wel ook een gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden aan de private delen van het gebouw. Ook moeten alle individuele investeerders schriftelijk akkoord gaan.

Voor beschermde afnemers worden de bovenstaande premies (en eventuele maximumbedragen) verhoogd.

Premies van de netbeheerder voor een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement

E-peilpremie

Deze premie kan alleen nog aangevraagd worden voor woningen met bouwaanvragen die ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2016. Door de hervorming van de energiepremies kan de e-peilpremie niet meer aangevraagd worden voor bouwaanvragen die ingediend zijn vanaf 2017.

Als u nog in aanmerking komt, geeft uw netbeheerder voor de nieuwbouw een globale premie voor het behalen van een laag E-peil. De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Het bedrag van uw premie varieert per E-peilpunt en is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag.

Zonneboiler en warmtepomp

De premie voor een zonneboiler of warmtepomp is mogelijk voor alle woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2014 of waarvoor de bouwaanvraag is ingediend uiterlijk op 31 december 2013.

Extra premies voor beschermde afnemers

Publicaties

Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan! (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2018 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Energie sparen vanaf 2017? Vraag je premie aan! (1 exemplaar)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2017 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

BENOveren: wat, waarom en hoe? (1 exemplaar)

BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties, goed gepland en met deskundig advies, zodat de verschillende renovatiestappen in de meest logische volgorde worden uitgevoerd, en ook latere renovatiestappen haalbaar blijven. Een geBENOveerde woning biedt vele voordelen op het vlak van leefkwaliteit, duurzaamheid, energiebesparing, onderhoud

Energie sparen vanaf 2018? Vraag je premie aan! (pakket van 20 exemplaren)

De brochure bevat een overzicht van de energiepremies en de leningen die in 2018 gelden als u energiebesparende maatregelen uitvoert: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, isolerende beglazing, zonneboiler, warmtepomp, totaalrenovatiebonus, collectieve renovatieprojecten ...

Veelgestelde vragen