Veiligheidscoördinator bij bouwwerken

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, als tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Bij werven vanaf 500 m² stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan. De veiligheidscoördinator moet gecertificeerd zijn.

Voor werven kleiner dan 500 m² is een soepeler regime voorzien dat toelaat dat aannemers zelf de functie van coördinator tijdens de verwezenlijkingsfase kunnen uitoefenen.

De overheid legt geen vaste prijs op voor de veiligheidscoordinatie. De kostprijs wordt bepaald door de vrije markt en is afhankelijk van het type bouwwerk, de complexiteit en duurtijd van de werken en de omgeving betreffende veiligheid.

Meer informatie over veiligheidscoördinatie vindt u op werk.belgie.be of in de brochure ‘De aanstelling van veiligheids- en gezondheidscoordinatoren ... in het kort’.

Contact

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Adres
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
1070 Anderlecht
België
Telefoon
02 233 41 11
Fax
02 233 44 88
E-mail
Website