Het kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.

Het KI geeft een indicatie van de waarde van het onroerend goed. Het KI vormt dan ook de basis voor:

Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat u in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als u het verhuurde. Om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen, wordt het kadastraal inkomen jaarlijks geïndexeerd.

De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) van de onroerende goederen in België, gebeurt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de Federale overheidsdienst Financiën. U kunt het KI navragen bij de plaatselijke afdeling van het kadaster.

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen ook terugvinden:

  • in de aankoopakte van uw woning
  • op uw aanslagbiljet van:
    • de onroerende voorheffing
    • de personenbelasting
  • op de betekening van het kadastraal inkomen die u van het kadaster kreeg, bij nieuwbouw of na een renovatie.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Het kadaster

Adres
Het kadaster
North Galaxy
Koning Albert II laan 33 bus 50
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 572 57 57
Fax
02 576 17 52
E-mail
Website