chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (woonbonus)

  Als u een hypothecaire lening afsloot voor 1 januari 2016, voor de aankoop van een enige en eigen woning, dan kon u genieten van de woonbonus, een belastingvermindering gedurende de looptijd van de lening. De eerste 10 jaar kon u zelfs een verhoging van die belastingvermindering krijgen.

  Voor hypothecaire leningen aangegaan vanaf 1 januari 2016 wordt de Vlaamse woonbonus omgevormd tot de geïntegreerde woonbonus, voor zowel enige als niet-enige woningen.

   

  Leningen gesloten voor 1/1/2015

  Leningen gesloten vanaf 1/1/2015 tot en met 31/12/2015 

  Leningen aangegaan vanaf 1/1/2016

  Basisbedrag

  2.280 euro

  1.520 euro

  1.520 euro

  Verhoging eerste 10 jaar 
  indien het de enige woning blijft

  +760 euro

  +760 euro

  +760 euro

  Bijkomende verhoging vanaf 3 kinderen ten laste, bij aangaan van lening 

  +80 euro

  + 80 euro

  + 80 euro

  Indexatie?

  Basisbedragen niet meer geïndexeerd

  Basisbedragen niet meer geïndexeerd

   

  Hoeveel bedraagt mijn belastingvermindering effectief?
  M.a.w. welk percentage wordt toegepast op de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering?

  Tegen het ‘Marginaal tarief’. Dat is het hoogste belastingpercentage dat u betaalt op uw inkomsten. Dat is tussen 30% en 50%.

  40%

  40%

  De belastingvermindering wordt per belastingplichtige toegepast en berekend. Als een koppel een hypothecaire lening aangaat, worden de voorwaarden voor de vermindering en voor eventuele verhogingen per persoon gecontroleerd.

  Voorwaarden

  Om voor de woonbonus in aanmerking te komen moet de lening:

  • afgesloten zijn na 31 december 2004 en vóór 1 januari 2016
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER)
  • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens 10 jaar

  Opgelet: Als een deel van de lening niet gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving (bv. hypothecair mandaat of volmacht), zullen de uitgaven die betrekking hebben op dat deel van de lening niet in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.

  De lening moet dienen om de ‘enige’ en ‘eigen’ woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen:

  • aankopen van een woning
  • bouwen van een woning
  • vernieuwen van een woning
  • betalen van de erfbelasting (successierechten) voor een woning
  • betalen van schenkbelasting voor een woning (mogelijk vanaf aanslagjaar 2015).

  Procedure

  Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw belastingaangifte onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.

  De bestedingen van een hypothecaire lening geven maar recht op de belastingvermindering voor de enige en eigen woning als u beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

  Publicaties

  Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed

  De brochure geeft een beeld van de verschillende Vlaamse belastingverminderingen voor vastgoed in de personenbelasting. Daarbij komen zowel de Vlaamse voordelen aan bod voor de woning die u zelf betrekt (uw ‘eigen woning’) als voor andere woningen.

  Contact

  • Voor vragen over het invullen van de woonbonus op uw belastingaangifte, neem contact op met de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57.
  • Voor meer informatie over de regelgeving en voorwaarden bel gratis 1700. Elke werkdag van 9 tot 19 uur.