Voorwaarden

Om voor de woonbonus in aanmerking te komen moest de lening:

  • afgesloten zijn na 31 december 2004 en vóór 1 januari 2016
  • gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving
  • afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte (EER)
  • afgesloten zijn voor een looptijd van minstens 10 jaar

Opgelet: Als een deel van de lening niet gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving (bv. hypothecair mandaat of volmacht), zullen de uitgaven die betrekking hebben op dat deel van de lening niet in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.

De lening moet dienen om de 'enige' en 'eigen' woning, gelegen in een land van de Europese Economische Ruimte (EER), te verwerven of te behouden. Dit kan betekenen:

  • aankopen van een woning
  • bouwen van een woning
  • vernieuwen van een woning
  • betalen van de erfbelasting (successierechten) voor een woning
  • betalen van schenkbelasting voor een woning (mogelijk vanaf aanslagjaar 2015).

Procedure

Om recht te hebben op de belastingvermindering vermeldt u op uw aangifte voor de personenbelasting onder de juiste rubriek het bedrag van de door u betaalde interesten en kapitaalaflossingen.

De bestedingen van een hypothecaire lening geven maar recht op de belastingvermindering voor de enige en eigen woning als u beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietverstrekker worden uitgereikt.

Veelgestelde vragen