chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Verplichte keuring van de waterleidingen bij nieuwbouw en renovatie

  De binneninstallatie van de waterleiding is een belangrijk onderdeel van de watertoevoer. Bij verkeerde keuze van materialen, verkeerde installatie van apparaten of slecht onderhoud, kunnen problemen ontstaan. De kwaliteit van het water kan bijvoorbeeld verminderen. Of u kunt te maken krijgen met lekken of onveilige situaties. Daarom moet de ‘sanitaire installatie’ gekeurd worden.

  Voorwaarden

  In het Algemeen Waterverkoopreglement staat dat de sanitaire binneninstallatie moet gekeurd worden. De keuring is verplicht bij:

  • nieuwbouw, vóór de eerste ingebruikname
  • renovatie van de installatie
  • belangrijke wijzigingen in de binneninstallatie (bijv. plaatsen van een waterontharder, drukverhogingsinstallatie, brandblusinstallatie, zwembad met verwarming, ...).

  Een binneninstallatie is klaar voor keuring als minstens de volgende toestellen geplaatst zijn, aangekoppeld zijn op de waterleiding en voorzien zijn van de nodige beveiligingen:

  • centrale beveiliging aan het begin van uw installatie
  • alle toestellen voor warmwaterproductie
  • centrale verwarming
  • toilet
  • bad en/of douche met kranen
  • keukenkraan
  • lavabo met kranen
  • bijvulinstallatie voor tweedecircuitwater (regenwater of putwater) (indien voorzien).

  Procedure

  U kunt een keuring van de binneninstallatie aanvragen bij een erkende keurder. U kunt hiervoor beroep doen

  De controleur gaat na of de binneninstallatie aangelegd is volgens de meest recente uitgave van

  Na de keuring krijgt u een keuringsattest. Daarop staat of uw installatie ‘conform’ is of niet. Er zijn 3 mogelijkheden: uw installatie is

  • conform
  • conform, maar een bijkomende keuring is verplicht
  • niet conform. Als uw installatie ‘niet conform’ is, mag ze niet in dienst gesteld worden. De gebreken moeten eerst hersteld worden en de installatie moet dan herkeurd worden.

  Op de website van Aquaflanders vindt u meer informatie over deze keuring. In de folder ‘Keuring van de binneninstallatie voor drinkwater’ van AquaFlanders komt u meer te weten over:

  • soorten keuringen
  • aanvraag van een keuring
  • documenten die (in drievoud) aanwezig moeten zijn bij de keuring (uitvoeringsplan en toestellenlijst)
  • verloop van de keuring
  • wat u moet doen als uw binneninstallatie ‘niet conform’ is verklaard.

  Bedrag

  Voor de keuringstarieven geldt het principe van de vrije markt. U kunt de tarieven raadplegen op de website van uw drinkwatermaatschappij of opvragen bij een andere erkende keuringsorganisatie.

  Wetgeving

  Art. 7 § 3 van het besluit van de Vlaamse regering houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement.

  Toelichting bij dit artikel 7 vindt u in deel II van het Algemeen Waterverkoopreglement.

  Publicaties

  Waterwegwijzer bouwen en verbouwen

  Het Vlaamse gewest, lokale overheden en drinkwatermaatschappijen leggen bij de bouw van een woning een aantal richtlijnen of verplichtingen op voor de lozing van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en voor het drinkwatercircuit. De publicatie geeft aan architecten een antwoord op de meest voorkomende vragen. De gids is ook gericht op een breder publiek, zoals aannemers, loodgieters,

  Algemeen Waterverkoopreglement

  Het waterverkoopreglement omschrijft de rechten en plichten van enerzijds de watermaatschappijen en de rioolbeheerders en anderzijds hun klanten. Het vormt een algemeen kader voor de dagelijkse relatie tussen beide partijen.

  Veelgestelde vragen