Departement Kanselarij en Bestuur

Het Departement Kanselarij en Bestuur heeft de volgende taken:

 • de besluitvorming van de Vlaamse Regering innoveren om beter beleid te maken
  • transparante en participatieve besluitvorming van de Vlaamse Regering
  • minder regeldruk en betere wetskwaliteit
  • kwaliteitsvolle data en informatie als basis voor besluitvorming
 • één gedragen langetermijnvisie opstellen op een duurzame maatschappij, als kompas voor een toekomstgericht Vlaams regeringsbeleid
  • integratie van de verschillende langetermijndoelstellingen tot één langetermijnvisie op een duurzame maatschappij (Visie 2050)
  • samenwerken met partners binnen en buiten de Vlaamse overheid om de langetermijnvisie in de praktijk te brengen
  • monitoren en evalueren van de ontwikkelingen in de samenleving, internationale context en beoogde effecten van het overheidsbeleid om de langetermijnvisie bij te sturen
 • bijdragen aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen door bruggen te bouwen
  • expertise delen over vernieuwende vormen van beleid, participatie en coördinatie om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken
  • snel en flexibel inspelen op actuele maatschappelijke vragen en thema's, samen met een brede groep van partners
  • complexe maatschappelijke thema's monitoren als basis voor een evidence-based beleid
 • rampen erkennen en schadebedragen uitbetalen aan geteisterden (Rampenfonds)
 • welzijn en gezondheid verbeteren van de werknemers van de Vlaamse overheid (Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming)
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 59 68
E-mail

Contactpersonen

Martin Ruebens
secretaris-generaal, woordvoerder
Leo Van Broeck
vlaams bouwmeester