Team Communicatie

 • coördineert het communicatiebeleid van de Vlaamse overheid en versterkt de expertise op het vlak van:
  • (inter)nationaal merkbeleid en huisstijl
  • integratie communicatie in het beleidsproces
  • regelgeving over overheidscommunicatie
  • communicatieonderzoek
  • planning en aankoop mediaruimte
 • verzorgt het redactiewerk over de beslissingen van de Vlaamse Regering ('kort bestek‘)
 • verleent advies en ondersteuning over interne en externe communicatie van het Departement Kanselarij en Bestuur
 • beheert de intranetsite van het departement en de interne nieuwsbrief
 • organiseert de interne evenementen van het departement.
Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Team Communicatie
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 61 61
E-mail
Website