Agentschap Wegen en Verkeer

  • is belast met de veilige en duurzame mobiliteit van alle weggebruikers in Vlaanderen
  • beheert, onderhoudt en optimaliseert het wegenpatrimonium (gewestwegen en autosnelwegen) van Vlaanderen
  • organiseert een vlot en veilig wegverkeer
  • zorgt voor de elektromechanische en telematische uitrusting van de infrastructuur
  • verstrekt informatie en verzekert communicatie
  • stelt evenwichtige en objectieve investerings- en onderhoudsprogramma's op voor de wegeninfrastructuur en voert ze uit
  • geeft mee vorm aan het beleid

Contactpersonen

Tom Roelants
administrateur-generaal
Hilde Van Nieuwenhuyse
data protection officer
Veva Daniels
woordvoerder