Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

 • ondersteunt de minister actief bij de beleidsvoering, zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur:
 • ondersteunt de minister bij:
  • de beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  • de ontwikkeling van een beleidsvoorbereidend instrumentarium (met inbegrip van monitoring, informatiemanagement…)
  • de aansturing van het wetenschappelijk onderzoek
  • de opbouw van netwerken binnen en buiten het beleidsdomein, en internationaal
  • de formulering van inhoudelijke voorstellen voor de beleidsbepaling
  • de evaluatie van de beleidsuitvoering voor de bijsturing van het beleid of voor de aansturing van de agentschappen
  • het secretariaat van de beleidsraad
  • de informatie en communicatie van het beleidsdomein
  • de aansturing, monitoring en follow-up van de beleidsuitvoering
  • de omzetting van strategische in operationele doelstellingen
  • de voorbereiding van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten
 • voert de volgende taken uit:
  • verstrekt managementondersteunende diensten en juridische ondersteuning aan beide Interne Verzelfstandigde Agentschappen (IVA's) die onder het beleidsdomein ressorteren, en aan alle Diensten Afzonderlijk Beheer (DAB)
  • coördineert de rapportering over personeelszaken, facilitair management, ICT, boekhouding, begroting en juridische aangelegenheden voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken
  • verstrekt technisch ondersteunende diensten aan het eigen beleidsdomein, aan andere beleidsdomeinen en aan derden, via samenwerkingsakkoorden
  • beheert en exploiteert de maritieme toegangswegen tot de Vlaamse zeehavens
  • superviseert de uitrusting en de uitbating van de Vlaamse luchthavens
  • beheert het Vlaams Infrastructuurfonds
  • voert andere taken van beleidsuitvoering uit die niet aan de agentschappen toevertrouwd zijn.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken bestaat uit de onderstaande 10 afdelingen.
‘Flanders International Technical Agency’ (FITA) en ‘E.V. Flanders Hydraulics’ (onderaan) zijn 2 aparte entiteiten.

Adres
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 71 02
E-mail
Website

Contactpersonen

Filip Boelaert
secretaris-generaal
Jan Blomme
gewestelijk havencommissaris
Johan Soons
data protection officer