chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):

  • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap
  • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning
  • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan
  • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen
  • kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan
  • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen
  • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

  • Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap.
  • De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen.
  • Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

  Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat de persoon met een handicap met zijn vragen dicht bij huis terecht kan.

  Adres
  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  Zenithgebouw
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 225 84 11
  Fax
  02 225 84 05
  E-mail
  Website

  Contactpersonen

  James Van Casteren
  administrateur-generaal
  Marijke Mommaerts
  communicatieambtenaar
  Karina De Beule
  woordvoerder