Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH):

  • streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit van personen met een handicap
  • treedt op als een klantgerichte en efficiënte partner van personen met een handicap en de organisaties die zorgen voor een kwaliteitsvolle ondersteuning
  • werkt het beleid uit voor personen met een handicap op het vlak van zorg en ondersteuning en evalueert de uitvoering ervan
  • behandelt aanvragen van personen met een handicap voor tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning of wagen, het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen en begeleiding en opvang voor minderjarigen
  • kent persoonsvolgende budgetten toe en ziet toe op de besteding ervan
  • erkent en vergunt diensten en voorzieningen die personen met een handicap begeleiden of opvangen
  • stemt de vraag naar zorg en ondersteuning af op het aanbod via regionaal overleg met gebruikers, diensten en voorzieningen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bestaat uit drie afdelingen en een aantal horizontale teams.

  • Afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen en afdeling Dienstverlening Budgethouders richten zich tot de persoon met een handicap.
  • De afdeling Financiering en Zorgplanning richt zich naar organisaties en voorzieningen.
  • Tot slot zorgen de horizontale teams voor de ondersteuning van de organisatie.

Het VAPH biedt zijn dienstverlening aan via vijf provinciale kantoren zodat de persoon met een handicap met zijn vragen dicht bij huis terecht kan.

Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 225 84 11
Fax
02 225 84 05
E-mail
Website

Contactpersonen

James Van Casteren
administrateur-generaal
Koen Discart
data protection officer
Karina De Beule
woordvoerder