chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Kinder- en jeugdrechten

  Hebt u vragen over kinder- en jeugdrechten? Dan kunt u daarmee terecht bij verschillende organisaties:

  • Kinderrechtencommissariaat: Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en informeert en sensibiliseert het grote publiek. Het commissariaat vervult met haar klachtenlijn een ombudsfunctie en bemiddelt bij klachten. Zowel minderjarigen als volwassenen kunnen er terecht voor vragen, klachten, meldingen of beleidssuggesties.
  • t Zitemzo: Voor alle vragen over kinderrechten en het Belgisch jeugdrecht. 
  • Awel: Awel (voorheen de kinder- en jongerentelefoon) is een laagdrempelige hulplijn waar kinderen en jongeren zonder hulp of tussenkomst van volwassenen gratis en anoniem antwoord krijgen op hun vragen.
  • Vertrouwenscentrum kindermishandeling: Iedereen, zowel hulpverleners als mensen uit de omgeving van een kind, die een vermoeden heeft of ongerust is over verwaarlozing of mishandeling van een kind, kan contact opnemen met een vertrouwenscentrum kindermishandeling.
  • Jeugdrecht.be: Voor praktijkwerkers die vragen hebben over de rechten van kinderen en jongeren.
  • Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi): Het kenniscentrum Kinderrechten wil de wetenschappelijke kennis over de rechten van het kind samenbrengen, toegankelijk maken, verspreiden en stimuleren.
  • Kinderrechtencoalitie: De Kinderrechtencoalitie is een netwerk van middenveldorganisaties die toezien op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), actief bijdragen aan de promotie van de rechten van het kind, actief en constructief bijdragen tot het rapportageproces inzake de naleving van het IVRK.

  Publicaties

  ’t Zitemzo… jouw rechten jouw leven

  Brochure over de kinderrechten, bestemd voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Met interviews, getuigenissen en tips over het recht op privacy, het recht op gezondheid en het recht op een eigen mening.

  De Bende van :P - 3 helden vechten voor jouw rechten!

  Kinderrechtenbrochure voor de derde graad basisonderwijs. Met getuigenissen van kinderen, spelletjes, weetjes en tips. Drie helden vechten voor kinderrechten: De Bende van :P.