Financiën en fondsen voor lokale besturen

Om hun werking te financieren heffen gemeenten en provincies belastingen. Daarnaast rekenen ze voor sommige diensten kosten aan. Voor bepaalde opdrachten krijgen gemeenten en provincies subsidies van de Vlaamse of de federale overheid.

De ene gemeente kan meer inkomsten uit belastingen halen dan de andere. De verschillen tussen de gemeenten worden bepaald door:

  • het inkomen van de inwoners
  • de kadastrale inkomens
  • de aanwezige industrie.

Om die ongelijkheid voor een stuk te corrigeren heeft de Vlaamse overheid een aantal fondsen in het leven geroepen. Deze fondsen moeten de lokale besturen helpen om een voldoende financieel draagvlak te creëren, zodat ze een kwaliteitsvolle dienstverlening aan hun bevolking kunnen bieden.

Twee fondsen financieren de lokale besturen:

  • Gemeentefonds: dit fonds zorgt voor de basisfinanciering van de gemeenten. Zij beslissen autonoom waarvoor deze middelen worden aangewend: hetzij voor de financiering van reguliere uitgaven, hetzij voor hun investeringsbeleid. Het vroegere Stedenfonds is geïntegreerd in het Gemeentefonds.
  • Investeringsfonds: het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen is een investeringsfonds met als doel investeringen in steden en plattelandsgemeenten te ondersteunen. Het investeringsfonds bundelt drie bestaande financieringskanalen: het Vlaamse grootstedenbeleid, Vlaams Plattelandsfonds en de stadsvernieuwingssubsidies.

Contact

Lokale Financiën

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Lokale Financiën
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website