Basisbedrag (Groeipakket)

Het basisbedrag is een vast bedrag dat elk kind, dat in Vlaanderen gedomicilieerd is en geboren of geadopteerd wordt vanaf 1 januari 2019, maandelijks ontvangt.

Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Het basisbedrag moet elk kind de kans geven om zich te ontwikkelen en de ouders daarbij ondersteunen.

Voorwaarden

Elke kind krijgt maandelijks een basisbedrag als het voldoet aan volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd in Vlaanderen
  • geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2019.

Kinderen die in het buitenland geboren wonen en na 1 januari 2019 naar Vlaanderen verhuizen krijgen ook het Groeipakket. Dus een maandelijks bedrag van 163,20 euro.

Procedure

Ontving u al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg u al een startbedrag voor uw kind in het nieuwe systeem? Dan ontvangt u het basisbedrag automatisch.

Kreeg u nog geen kinderbijslag of startbedrag, dan kunt u het basisbedrag zelf aanvragen bij een van de uitbetalers van het Groeipakket.
Als u zelf geen aanvraag doet, dan zal Fons (de uitbetaler van de Vlaamse overheid) na de geboorte van uw kind nagaan of u recht hebt op het Groeipakket en u uitbetalen.

Zolang uw kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Het basisbedrag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand.
Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari het basisbedrag van januari.

Bedrag

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 163,20 euro.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Contact

Hebt u al kinderen? Neem dan contact op met uw uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslagfonds).

Hebt u nog geen kinderen of weet u niet bij welke uitbetaler u bent aangesloten? Kijk dan op uw rekeninguittreksels bij de mededeling van uw uitbetaling of neem contact op op het nummer 02/89710 60, elke werkdag van 8.30u tot 16.30u of via  info@groeipakket.be.