Voorwaarden

Elke kind krijgt maandelijks een basisbedrag als het voldoet aan volgende voorwaarden:

  • gedomicilieerd in Vlaanderen
  • geboren of geadopteerd vanaf 1 januari 2019.

Kinderen die in het buitenland geboren wonen en na 1 januari 2019 naar Vlaanderen verhuizen krijgen ook het Groeipakket.

Procedure

Ontving u al kinderbijslag voor kinderen geboren voor 2019? Of kreeg u al een startbedrag voor uw kind in het nieuwe systeem? Dan ontvangt u het basisbedrag automatisch.

Kreeg u nog geen kinderbijslag of startbedrag, dan kunt u het basisbedrag zelf aanvragen bij een van de uitbetalers van het Groeipakket.
Als u zelf geen aanvraag doet, dan zal Fons (de uitbetaler van de Vlaamse overheid) na de geboorte van uw kind nagaan of u recht hebt op het Groeipakket en u uitbetalen.

Zolang uw kind in Vlaanderen woont, heeft het onvoorwaardelijk recht op het basisbedrag tot en met de maand waarin het 18 jaar wordt. Voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is dat tot de maand waarin het kind 21 jaar wordt.

Het basisbedrag wordt elke maand uitbetaald op de 8ste van de volgende maand. Voorbeeld: U ontvangt op 8 februari het basisbedrag van januari.

Bedrag

Elk kind krijgt elke maand een basisbedrag van 166,46 euro.

Veelgestelde vragen