Kaart van overstromingsgevoelige gebieden

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen bevat andere informatie dan de Belgische ‘kaart van risicozones voor overstromingen’. In het Geoloket Watertoets kunt u beide kaarten tegelijk raadplegen.

Kaart ‘Overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen’

De kaart van overstromingsgevoelige gebieden toont welke gronden in het Vlaamse gewest

 • in ‘effectief overstromingsgevoelig’ gebied liggen
 • in ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ gebied liggen
 • in ‘niet-overstromingsgevoelig’ gebied liggen.

Wilt u een woning of grond in ‘effectief’ of ‘mogelijk overstromingsgevoelig’ gebied verhuren of verkopen? Dan bent u verplicht de kandidaat-kopers of -huurders daarover te informeren.

Belgische kaart met ‘Risicozones voor overstromingen’

De kaart met risicozones voor overstromingen is een kaart van de federale overheid. Die risicozones zijn kleiner dan de overstromingsgevoelige gebieden en bepalen de plaatsen waar de kans op waterschade het grootst is. Deze kaart wordt gebruikt bij verzekering tegen natuurrampen.

Elke brandverzekering bevat verplicht een dekking tegen natuurrampen, waaronder overstromingen. Maar in risicozones kunnen verzekeraars:

 • een hogere brandverzekeringspremie of hogere franchise bepalen
 • voor nieuwe gebouwen het recht weigeren op dekking tegen overstromingsschade.

Op 1 januari 2018 trad een nieuwe versie van deze kaart in werking, met een nieuwe afbakening van de risicozones. Ligt uw woning nu niet meer of juist wel in een risicozone? Meer uitleg over de gevolgen voor uw verzekering vindt u in deze infofiche.

Informatie over een perceel opzoeken, downloaden en afdrukken

Wilt u weten in wat voor een gebied een bepaald stuk grond ligt?
Of hebt u een document nodig omdat u een grond of een pand wilt verkopen of verhuren?

Via het Geoloket Watertoets vindt u een kaart met alle soorten gebieden:

 • de overstromingsgevoelige gebieden ('effectief‘, ’mogelijk‘ en ’niet-overstromingsgevoelig‘) en de afgebakende overstromingsgebieden en oeverzones
 • de risicozones voor overstromingen.

U kunt er informatie over een bepaald perceel zelf opzoeken, downloaden en afdrukken.

 • Ga naar Geoloket Watertoets op Waterinfo.be.
 • Tik in de balk bovenaan naam van de gemeente in. Voeg ook straat en nummer in (of zoom in).
 • Klik onder ’Kaarten tools‘ op de knop met het zwarte huisje ('Informatieplicht’)
 • Klik op ‘Perceelselectie’ en klik op de kaart op het perceel. Het geselecteerde perceel is nu geel ingekleurd. Rechts van de kaart verschijnt de informatie.
 • Klik op ‘Afdruk watertoets’. U kunt vervolgens het watertoets-rapport downloaden (document over de overstromingsgevoeligheid en de afgebakende overstromingsgebieden).
  Klik op ‘Afdruk risicozones’. U kunt vervolgens het risico-rapport downloaden (document over de risicozones).

Bekijk eventueel ook eerst onderstaand filmpje.

Publicaties

Overstromingsgevoeligheid van vastgoed? Voortaan gekend dankzij informatieplicht!

Sinds 11 oktober 2013 zijn verkopers en verhuurders van vastgoed verplicht hun potentiële klanten te informeren als het vastgoed in overstromingsgevoelig gebied ligt. De folder bevat informatie over de nieuwe informatieplicht.

Overstromingsveilig bouwen en wonen. Hoe kunt u uw woning beschermen tegen schade door overstromingen?

De brochure geeft inwoners van overstromingsgevoelige gebieden informatie over de wijze waarop ze hun woning kunnen beschermen tegen schade door overstromingen.

Contact

Kunt u de informatie over uw perceel niet zelf opzoeken? Neem dan contact op met de milieudienst van uw gemeente.