chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

  Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren. 

  Onthaalonderwijs in het basisonderwijs

  Het onthaalonderwijs in het basisonderwijs bestaat uit 1 of 2 onthaaljaren (met eventueel een vervolgjaar). De inrichtende school heeft een grote autonimiteit hoe ze dit inricht. Zo kunnen ze de kinderen opnemen in een bestaande klas, of een aparte klas voor de nieuwkomers maken. Vanaf een bepaald aantal leerlingen krijgt de school extra middelen. Voor meer informatie en de adressen van de scholen kunt u terecht bij het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs.

  Onthaalklassen in het secundair onderwijs

  In het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs krijgen anderstalige leerlingen 1 jaar Nederlandse taallessen. Daarna krijgen ze begeleiding in het vervolgonderwijs. In het secundair onderwijs bestaat er een lijst met scholen die onthaalonderwijs aanbieden.

  Om toegelaten te worden tot het onthaalonderwijs in het secundair onderwijs moeten leerlingen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)
  2. op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn
  3. niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben
  4. onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen
  5. maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

  De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met de school van uw keuze.

  Contact

  Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

  Adres
  Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 04 15
  Fax
  02 553 93 85
  E-mail

  Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

  Adres
  Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 87 33
  Fax
  02 553 87 25
  E-mail