chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Studietoelage voor het hoger onderwijs

  De kosten om te studeren, kunnen hoog oplopen. Om iedereen de kans te geven om hoger onderwijs te volgen, geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage.

  Voorwaarden

  Om een studietoelage te krijgen voor het academiejaar 2017-2018, moet u aan enkele voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met:

  Uw nationaliteit

  U moet op 31 december 2017 Belg zijn. Als u geen Belg bent, moet u of moeten uw ouders al een tijd in België wonen, werken of gewerkt hebben.

  Uw inkomen

  Of u een studietoelage krijgt, hangt af van uw gezinssituatie en de hoogte van uw inkomen. Naast uw loon horen daar ook bv. ontvangen uitkeringen en alimentatiegelden bij.

  De onderwijsinstelling en de studie

  • U moet een erkende opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Dit kunt u nakijken in het Hogeronderwijsregister. Bepaalde opleidingen komen niet in aanmerking. Er gelden specifieke voorwaarden voor studies in het buitenland.
  • Uw opleiding moet leiden tot het behalen van een diploma.
  • U moet nog voldoende studietoelagekrediet hebben.

  Procedure

  Als u in aanmerking komt voor een schooltoelage kunt u voor het schooljaar 2017-2018 uw aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2017 tot en met 1 juni 2018. 

  Gebruik bij voorkeur het digitaal aanvraagformulier. Of dien uw aanvraag in op papier. U kunt het aanvraagformulier downloaden of bestellen vanaf 1 juli 2017. U kunt ook een formulier vragen op school.

  Hebt u hulp nodig bij het invullen van de aanvraag? Bekijk de verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen.

  Bedrag

  Voor een voltijds studietraject voor het academiejaar 2017-2018 (60 studiepunten)

  • minimumtoelage: 261,20 euro
  • volledige toelage:
   • 4.042,25 euro als u kotstudent bent
   • 2.426,13 euro als u geen kotstudent bent.
  • uitzonderlijke studietoelage
   • 5.442,34 euro als u kotstudent bent, 
   • 3.520,66 euro als u geen kotstudent bent.

  Voor een deeltijds studietraject voor het academiejaar 2017-2018 (minder dan 60 studiepunten) 

  Als u een studietraject volgt van minder dan 60 studiepunten, krijgt u een percentage van bovenstaande bedragen. Ook hier is de minimumtoelage altijd 261,20 euro.

  Een overzicht van de bedragen in het hoger onderwijs vindt op de website van Studietoelagen. 

  Het kan een tijdje duren voor uw aanvraag verwerkt wordt. Als u het financieel moeilijk hebt, kunt u een voorschot aanvragen op uw studietoelage.

  Uitzonderingen

  Voor heel specifieke gevallen bestaat een uitzonderlijke toelage.

  Wetgeving

  Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap (B.S. 19 juni 2007)

  Publicaties

  Aanvraag van een school- of studietoelage voor 2017-2018. Formulier

  Met dit aanvraagformulier kunnen ouders van leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs en studenten in het hoger onderwijs van hetzelfde gezin een school- of studietoelage aanvragen voor het school- en academiejaar 2017-2018. Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op www.studietoelagen.be, bel gratis 1700 of ga naar het schoolsecretariaat of de studentenvoorzieningen.

  Contact

  Afdeling School- en Studietoelagen

  Adres
  Koning Albert II laan 15
  1210 Sint-Joost-ten-Node
  België
  Telefoon
  1700
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 19:00

  Vanuit het buitenland kunt u het betalend nummer +32 2 553 1700 bellen.