Bijsturingen aan het M-decreet. Advies Vlor

Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel

Bijsturingen aan het M-decreet. Advies VLOR

Publicatiedatum
januari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies