Advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, wat betreft het ondersteuningsmodel
Publicatiedatum
Januari 2018
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijsbeleid en -regelgeving , Gelijke kansen in het onderwijs