Beleidsnota 2014-2019. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van welzijn, volksgezondheid en gezin voor de periode 2014-2019. De nota geeft de visie van de functioneel bevoegde minister weer.

Beleidsnota 2014-2019. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Publicatiedatum
oktober 2014
Publicatietype
Beleidsdocument
Auteur(s)
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin