Beschermde archeologische sites in Vlaanderen

De brochure geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde archeologische sites in Vlaanderen. Ze geeft informatie over beschermde archeologische sites, de beschermingsprocedure, de premies en toevalsvondsten. Wilt u meer dan 50 exemplaren bestellen, neem dan contact op met het agentschap via bestellingen@onroerenderfgoed.be.

Beschermde archeologische sites in Vlaanderen

Publicatiedatum
februari 2016
Publicatietype
Brochure