De brochure geeft een overzicht van de regelgeving die van toepassing is op beschermde archeologische sites in Vlaanderen. Ze geeft informatie over beschermde archeologische sites, de beschermingsprocedure, de premies en toevalsvondsten. Wilt u meer dan 50 exemplaren bestellen, neem dan contact op met het agentschap via bestellingen@onroerenderfgoed.be.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Februari 2016
Publicatietype Brochure
Thema's Archeologie
Doelgroep Ruim publiek, Lokale besturen